Collom lawer o bobl dros wyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd – rhai ohonynt yn bobl ddigon cyffredin ac eraill yn fyd-enwog.

Megis Pelé, Fay Weldon a Vivienne Westwood.

Ac yn eu plith, wrth gwrs, bu farw’r cyn-Bab Bened XVI – sef Joseph Ratzinger.