Y gwir yw, meddai un o gefnogwyr Cymru, “ti ddim yn casáu colli’n ddigon.” Mi wnes i feddwl am ei gyhuddiad am sbel, ac yn y diwedd rydw i wedi penderfynu pledio’n euog.