Ges i gyfle ar y penwythnos i ymweld â Phenarlâg, neu Hawarden fel mae’n fwy cyfarwydd i ni. Mae’r tîm lleol wedi ennill Cynghrair y Gogledd Ddwyrain ac erbyn hyn yn chwarae ar y trydydd lefel, yn y Gynghrair Ardal Gogledd Orllewin.