Ym Mhorthmadog y Sadwrn diwethaf roedd gan yr Archdderwydd neges hynod amserol yn crisialu’r problemau ddaw gyda’r cynnydd aruthrol mewn twristiaeth yn ein gwlad.

Da o beth yw dyfynnu yn hael o araith Myrddin ap Dafydd wrth iddo gyhoeddi mai ym mhentref Boduan ym Mhen Llŷn y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal flwyddyn nesaf: