Bydd rhai ohonoch wedi sylwi ar fanylion calorïau yn treiddio i fwydlenni wrth i chi naill ai fynd allan am bryd o fwyd neu wrth archebu ar-lein yn ddiweddar. Dyma rywbeth sydd bellach yn bolisi yn Lloegr ond ddim felly yng Nghymru er bod ein Llywodraeth yn ystyried ei gyflwyno yma hefyd.