Pobl yw Ceiswyr Lloches

Natalie Jones

“Mae’n hynod drist bod gennym lywodraeth yn clodfori ‘hen ddyddiau da’ cyfundrefn oedd yn hawlio a bwlio”

Cofio un o blant y Genhedlaeth Windrush

Natalie Jones

“Roedd Chris yn gynnes, yn ddoeth a wastad yn barod i roi ei amser i bobl eraill, er gwaethaf y ffordd yr oedd y byd wedi ei drin”

Agor drysau amgueddfa annibynnol hynaf Cymru i leisiau newydd

Natalie Jones

“Mae ymchwil yn dangos bod llawer o grwpiau lleiafrifol ddim yn gweld eu hunain na’u straeon yn eu hamgueddfeydd lleol”

Amser i bobl ifanc Du weld eu gwerth

Natalie Jones

“Roedd lansiad Mis Hanes Pobl Dduon yn Amgueddfa Sain Ffagan ddydd Sadwrn gan Gyngor Hil Cymru yn un pwerus a chofiadwy!”

Caethwasiaeth a’r Teulu Brenhinol

Natalie Jones

Yn y 1600au roedd Lloegr yn rhwbio’i dwylo yn yr arian a gafodd drwy herwgipio a chaethiwo pobl yn eu trefedigaethau

Gwallt merched du

Natalie Jones

“Mae’n anodd disgrifio’r cyswllt rhwng fy ngwallt a fy hunaniaeth.

Cymro yn Iwerddon

Natalie Jones

“Gyda babis, anifeiliaid a road rage – mae’n naturiol i fi i siarad Cymraeg”

Jamaica a Chymru

Natalie Jones

Mae gan y ddwy wlad draethau syfrdanol, ac mae’r ddwy yn enwog am eu cariad at gerddoriaeth

Hanes a Holidês

Natalie Jones

“Dw i ddim yn meddwl ein bod ni erioed wedi bod mor hapus a diolchgar, fel teulu, o gael anturiaethau rhad a siriol yn ein cynefin ein …

Nid Hanes ‘Du’ yw caethwasiaeth

Natalie Jones

“Yr un peth yw Hanes Pobl Dduon a Hanes Cymru. Fel Cymry mae’n bryd cydnabod y genedl amrywiol a diwylliannol gyfoethog sydd gennym”