Yn y dyddiau ers marwolaeth y Frenhines Elizabeth II, mae nifer o ynysoedd y Caribî wedi dechrau cryfhau eu galwadau am sgyrsiau i fod yn Weriniaeth.  Mae yna rhai sydd wedi troi at sosial media i fynnu parch i’r Frenhines drwy beidio dweud unrhyw beth yn erbyn y teulu brenhinol yn ystod y cyfnod o alaru.

Pam felly bod llawer o bobl yn teimlo mai nawr ydy’r amser perffaith i siarad am ddiffygion hanesyddol y Teulu Brenhinol?