Roedd hi’n bleser cwrdd â Chymro’r haf yma sydd dal mor angerddol am ddiwylliant ac iaith ei wlad.  Cafodd Aled Owen-Thomas ei fagu yn San Clêr, symudodd i Iwerddon yn 2007, ac erbyn hyn mae yn briod ac yn dad i ddau o blant –  Sonni sy’n 10 oed a Bodhi sy’n saith.