Rwyf i, fel sawl un arall, yn euog – os mai dyna’r gair – o wylio mwy neu lai bob dim ar S4C, o leiaf unwaith pryn bynnag. Go brin fod llawer yn gwneud hynny gydag unrhyw sianel arall, ond mae rhyw gyfuniad rhyfedd o ddiffyg dewis a’r synnwyr hwnnw o ddyletswydd yn gwneud pethau od i gynulleidfa Gymraeg.