Cofnoda hyn, er cof gorfoleddus, bendigedig am yr union eiliad yma.