Yn dilyn canlyniadau’r etholiadau lleol wythnos diwethaf, rydyn ni bellach yn gwybod pwy fydd yn gyfrifol am gasglu’r biniau am y pum mlynedd nesaf. Llafur, yn ddisgwyliedig, oedd yr enillwyr mawr gyda 526 o gynghorwyr. Er gwaetha’r enillion hynny, mae’n werth cofio fod hynny’n sylweddol is na’r blaid ar ei hanterth ym 1995, pan roedd ganddi 726 o gynghorwyr, a hefyd yn is na’i blwyddyn i’w hanghofio, 1999.