Wel mae’r hen Govid yn dal i fod yn y newyddion…

Un rheswm am hyn yw’r cyhuddiad fod Syr Keir Starmer wedi ymddwyn yn hollol ragrithiol wrth alw ar Boris Johnson i ymddiswyddo yn dilyn partygate, tra ei fod ef wedi sglaffio Chicken Korma, Pilaou Rice ac ambell i botel o Cobra ar ddiwedd noson yng nghwmni aelodau’r Blaid Lafur yn Neuadd y Glowyr yn Durham