Y llynedd, fe ddywedais fod y Deyrnas Unedig yn symud at ffasgaeth. Wythnos diwethaf, fe basiwyd dwy ddeddf yn Nhŷ’r Arglwyddi sydd, fe ellir dadlau, wedi mynd â ni dros y trothwy.