Mi ddechreuodd un bore, wrth i fi fesur fy mhwysau gwaed. Ro’n i wedi amau am sbel, ond dyma’r tro cynta i fi weld y dystiolaeth o fy mlaen. Mae twitter yn ddrwg i fy iechyd.