Diolch i’w pholisi newydd o ran treth y cyngor, mae’r Blaid Lafur wedi dangos ei bod yn hapus i gymryd arian oddi wrth unigolion preifat er mwyn cuddio’r ffaith ei bod wedi methu ym maes polisi tai.

Dyma i chi lywodraeth wan, ddiegwyddor a di-glem – sydd wedi gorfod moesymgrymu o flaen gwleidyddion cyfrwys Plaid Cymru er mwyn ein ‘rheoli’ – a mynd ati i wireddu polisïau’r Blaid honno.

Beth nesaf, tybed?