Hilariws oedd clywed fod Eluned Morgan, ein Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ei gwahardd rhag gyrru am chwe mis – o ganlyniad iddi groesi’r trothwy pwyntiau ar ôl gyrru’n gyflymach na 30 milltir yr awr yn Wrecsam.

Mawr obeithiaf iddi dderbyn rhai o’r pwyntiau blaenorol drwy yrru mor araf â 21 milltir yr awr drwy un o ardaloedd 20 milltir yr awr Mark Drakeford.