Peth pitw yw economi Rwsia (mae GDP Tecsas yn fwy!)

Nid yw wedi medru tyfu fel China, er mwyn gallu dylanwadu ar wledydd eraill.

O’r herwydd, dim ond drwy ymdrechion milwrol y mae’n bosib i’r wlad gamu i ganol llwyfan geo-wleidyddol y byd. A, diolch i’w chyflenwad hael o nwy ac olew, bu modd i’r wlad fuddsoddi’n helaeth mewn arfau.