Mae ein Llywodraeth ddewr ac arloesol am gynnal prosiect peilot, er mwyn gweld a fyddai modd tyfu bananas ym Mhowys. Fel rhan o’r peilot, fe fydd yn cynnig lemonau am ddim i drigolion Llanelli – er mwyn gweld a fyddant yn hapusach.