Rydyn ni’n gwybod erbyn hyn mai Awstria fydd Cymru yn wynebu gyntaf yng ngemau ail gyfle Cwpan y Byd ym mis Mawrth.

Mae’r hanes rhwng y ddwy wlad yn ddifyr, ac weithiau yn ddadleuol.