Pan wyf yn gwisgo mwgwd, aiff fy sbectol yn niwlog, yn enwedig wrth gerdded i mewn i siop ar ddiwrnod oer. Nid oes modd i mi weld y cynnyrch sydd ar werth – a pheth peryglus iawn yw agosáu at risiau neu escaladur. Mae angen i mi fod yn ofalus er mwyn sicrhau nad wyf yn disgyn i lawr y grisiau miniog.