Stadiwm Swansea.com

Yr Elyrch am dalu teyrnged i Baralympiwr o Abertawe

Paul Karabardak, y chwaraewr tenis bwrdd, yn cael ei anrhydeddu yn y gêm yn erbyn Hull

Gemau Paralympaidd Tokyo

14 o fedalau Paralympaidd i athletwyr o Gymru

Y Cymro David Smith, y chwaraewr boccia, fydd yn cludo baner Prydain yn y seremoni i gau’r Gemau

Medal efydd i Olivia Breen yn y naid hir

Roedd ei naid o 4.91m yn record Baralympaidd cyn iddi gael ei thorri ddwywaith

Harri Jenkins

Perfformiad gorau’r tymor wrth i Harri Jenkins gipio’r fedal efydd

Fe wnaeth y Cymro orffen y ras 100m yn nosbarth T33 mewn 18.55 eiliad

Tîm Prydain “yn rhywbeth mwy”, meddai’r “Cymro mawr balch” Jim Roberts

Y chwaraewr rygbi cadair olwyn o’r Trallwng yw’r unig Gymro yn y garfan sydd wedi ennill y fedal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Tokyo

Rygbi cadair olwyn

Rhagor o fedalau i athletwyr o Gymru yn Tokyo

Jim Roberts yn aelod o’r tîm rygbi cadair olwyn sydd wedi ennill aur, wedi efydd yr un i Paul Karabardak a Tom Matthews ddydd Sadwrn (Awst 28)

Georgia Wilson

Cymry yn llwyddo yn y Gemau Paralympaidd

Enillodd y Gymraes Georgia Wilson, 25, fedal efydd yn y merlota

John Stubbs

Symud y Gemau Paralympaidd wedi bod yn “fodd i fyw” i bara-athletwyr yn ystod y pandemig

Y Cymro John Stubbs wedi cludo baner Prydain yn y seremoni agoriadol yn Tokyo, flwyddyn yn hwyrach na’r disgwyl oherwydd Covid-19

Cyn-fyfyriwr Bangor yn anelu am aur yn y Gemau Paralympaidd

Bydd Benjamin Pritchard yn rhwyfo dros Brydain yn Tokyo dros y penwythnos

Aled Siôn Davies yn Rio

Dechrau’r Gemau Paralympaidd yn Tokyo

Y Cymro Aled Siôn Davies yw cyd-gapten tîm Prydain