‘Ffeinal y Crucible am newid gyrfa a bywyd Jak Jones’

Alun Rhys Chivers

Cyrhaeddodd y Cymro rownd derfynol Pencampwriaeth y Byd yn Sheffield yn hollol annisgwyl, a hynny yng ngêm ola’r dyfarnwr Paul Collier cyn …

Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru’n un siomedig i’r Cymry

Gareth Blainey

Ar ôl i Robert Milkins godi’r tlws y llynedd, Sais arall aeth â’r tlws o Landudno eleni

Ronnie O’Sullivan yn Feistr

Gareth Blainey

Cystadleuaeth ddigon siomedig gafodd y Cymro Mark Williams, serch hynny

Mark Williams yn wynebu Ali Carter yn rownd gynta’r Meistri

Bydd y twrnament yn cael ei gynnal rhwng Ionawr 7-14 yn yr Alexandra Palace yn Llundain

Mark Williams drwodd yng Nghaerefrog, ond Jamie Jones a Jamie Clarke allan

Y diweddaraf o Bencampwriaeth Snwcer y Deyrnas Unedig

Pencampwriaeth Snwcer y Deyrnas Unedig: Mark Williams yn herio Jamie Clarke

Bydd Jamie Jones hefyd yn wynebu Judd Trump am le yn rownd yr wyth olaf

Y Cymro olaf allan o Bencampwriaeth Snwcer y Byd

Collodd Jak Jones o 13-10 yn erbyn Mark Allen yn y Crucible yn Sheffield

Mark Williams yn efelychu record wrth guro Jackson Page

Does neb wedi sgorio mwy na chwe rhediad o dros gant mewn gêm 25 ffrâm ym Mhencampwriaeth y Byd

Chwaraewr snwcer o Gastell-nedd yn dychwelyd i’r gylchdaith broffesiynol

Michael White yw’r ail chwaraewr amatur yn hanes y gêm i gyrraedd y Crucible yn Sheffield ar gyfer Pencampwriaeth y Byd