Mae Chris Gunter, cefnwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymddeol o gemau pêl-droed rhyngwladol yn 33 oed.

Chwaraeodd e 109 o weithiau dros Gymru, a bu’n rhan o’r garfan gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Ewro 2016, carfan Ewro 2020 a charfan Cwpan y Byd 2022.

Yn 2017, cafodd ei enwi’n Chwaraewr Pêl-droed Cymru y Flwyddyn.

Fe gurodd record Neville Southall o 92 o gapiau dros Gymru yn 2018, ac yn 2021 fe oedd y Cymro cyntaf i ennill 100 o gapiau.

Wrth gyhoeddi ei ymddeoliad, dywedodd y bu’n “fraint” cynrychioli Cymru ers pymtheg mlynedd.

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn ymddeoliad Gareth Bale a Joe Allen yn ddiweddar.

‘Diolch mwyaf’ i’r cefnogwyr

“Dw i wedi cael y fraint o gynrychioli ein gwlad anhygoel ers pymtheg mlynedd, ac mae wedi rhoi rhai o amseroedd gorau fy ngyrfa a fy mywyd i mi,” meddai Chris Gunter mewn datganiad ar Twitter.

“I’r holl reolwyr rydw i wedi chwarae oddi tanyn nhw, a’r holl staff sydd wedi fy helpu mewn llawer o wahanol ffyrdd, mae gen i gymaint o werthfawrogiad ac mae angen i mi ddweud diolch yn fawr.

“Dw i bob tro wedi dweud, pan allwch chi rannu amseroedd nid yn unig gyda chyd-chwaraewyr ond gyda ffrindiau, mae hyd yn oed yn fwy arbennig, ac rydw i wedi bod mor ffodus i rannu’r ystafell newid gyda phobol sy’n ffrindiau oes.

“Yn blentyn ifanc yn tyfu i fyny yng Nghymru, y freuddwyd oedd chwarae a gwisgo’r crys coch hwnnw.

“Yr hyn na freuddwydiais amdano, hyd yn oed, oedd yr atgofion a’r profiadau mae wedi’u rhoi i mi a fy nheulu, sydd wedi’i wneud yn bosibl gennych chi, y cefnogwyr.

“Dw i wedi ceisio dweud wrthych sawl gwaith faint rydych chi wedi helpu, er ei bod yn anodd dod o hyd i’r geiriau i’w fynegi.

“Felly wna i ddweud y diolch mwyaf, a byddaf yn eich gweld yn fuan.

“Rydyn ni mewn lle gwych gyda’r staff a’r garfan yma, gyda llwyth i edrych ymlaen ato. Gunts.”

Rhan o ‘gyfnod euraidd’ y garfan

Yn ôl y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer, roedd ymddeoliad Chris Gunter i’w ddisgwyl, ond mae diolch mawr iddo am ei ran yn y garfan.

“Mae diolch enfawr iddo, i fod yn deg,” meddai wrth golwg360.

“Mae’n rhyfedd achos rydyn ni wedi clywed am Bale a Joe Allen yn ddiweddar, ac i fi, dydy e ddim yn dod yn agos o ran safon y chwaraewyr, ond fel cymeriad mae e reit lan yna gyda nhw.

“Mae ei gyfraniad e wedi bod yn anhygoel dros y blynyddoedd.

“Mae’n rhan o’r criw sydd wedi dod trwyddo gyda’i gilydd.

“Dyw e ddim yn sioc, achos dyw e ddim wedi bod yn cyfrannu gymaint yn ddiweddar, ond mae e wedi bod yn rhan o gyfnod euraidd ac yn gyswllt rhwng y tîm a’r cefnogwyr.

“Mae e’n deall yr hyn mae’r cefnogwyr yn mynd trwyddo.”

Yn ôl Dylan Ebenezer, un o uchafbwyntiau gyrfa Chris Gunter oedd ei groesiad arweiniodd Cymru i fuddugoliaeth yn erbyn Gwlad Belg, gyda Chris Coleman yn rhegi arno ar yr ystlys i beidio croesi’r bêl.

Ond ymroddiad Chris Gunter a’r berthynas mae wedi’i chynnal gyda chefnogwyr drwy gydol ei yrfa yw un peth sy’n aros gyda’r cyflwynydd.

“Bydd y chin up wnaeth Gunter ar ddiwedd y gêm Lloegr yn yr Ewros yn aros gyda fi am byth, achos roedd pawb mor isel ac roedd e mor boenus,” meddai.

“Ond wnaeth e feddwl mynd at y cefnogwyr i wneud hwnna ac roedd e’n dangos y berthynas sydd gyda fe gyda chefnogwyr a’i fod yn deall sut roedden nhw’n teimlo.

“Mae hwnna’n golygu mwy nag unrhyw beth, y meddylfryd yna.

“Wnaeth e chwarae ym mhob gêm yn yr Ewros yna, chwarae teg iddo.

“Roedd e’n gyson, wastad yna, ac mor ddibynadwy.”

Chris Gunter – rwyt ti’n seren!

Gyda’i 109 o gapiau dros ei wlad, Chris o Gasnewydd yw arwr tawel carfan tîm pêl-droed Cymru

Ewro 2020 yn “jôc”, medd Chris Gunter

“Roeddech chi’n haeddu mwy na jôc o sefyllfa’r twrnament,” meddai wrth gefnogwyr Cymru

Y cyntaf i’r canfed

Chris Gunter yw’r dyn cyntaf i ennill cant o gapiau dros Gymru