Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cyhoeddi na fydd y chwaraewyr yn ‘cymryd y ben-glin’ y tymor hwn, ond maen nhw’n mynnu nad yw’n arwydd eu bod nhw’n credu bod dileu hiliaeth yn llai pwysig nag yr oedd e.

Daw’r datganiad ar ran y rheolwr Russell Martin a’i dîm ar drothwy gêm gynta’r tymor oddi cartref yn Rotherham ddydd Sadwrn (Gorffennaf 30).

Fe ddechreuodd y weithred o ‘gymryd y ben-glin’ wrth ymateb i farwolaeth George Floyd, dyn du yn America, dan law’r heddlu pan ailddechreuodd gemau pêl-droed fis Mehefin 2020 yn dilyn y pandemig Covid-19.

“Nid yw hwn yn benderfyniad sydd wedi’i wneud ar chwarae bach, ac nid yw mewn unrhyw ffordd yn adlewyrchu nad ydym yn credu gymaint fod gwahaniaethu o unrhyw natur yn ffiaidd ac nad oes lle iddo yn y gymdeithas,” meddai’r Elyrch mewn datganiad.

“Rydym yn aros yn gadarn yn ein cefnogaeth i’r hyn mae cymryd y ben-glin yn sefyll drosto ac yn ei gynrychioli.

“Heb amheuaeth, mae cymryd y ben-glin wedi helpu i godi ymwybyddiaeth ac wedi annog sgyrsiau ynghylch sut i ddileu hiliaeth o’r gêm rydym i gyd yn ei charu.”

Maen nhw’n dweud y byddan nhw’n sefyll i gymeradwyo unrhyw dîm sy’n dymuno gwneud y weithred y tymor hwn mewn gemau yn eu herbyn.

‘Cyfrifoldeb’ a ‘ffyrdd amgen o ddangos cefnogaeth’

Yn ôl y clwb, byddan nhw’n dod o hyd i ffyrdd amgen o ddangos eu cefnogaeth i ddileu hiliaeth, a bod “angen i hynny fynd yn ddyfnach na chymryd y ben-glin bob tro rydym yn chwarae”.

“Rydyn ni eisiau gyrru newid positif, sylweddol,” meddai’r datganiad.

“Fel clwb, mae Abertawe wedi ymrwymo i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a byddwn yn ceisio parhau i weithio ochr yn ochr â Sefydliad Clwb Pêl-droed Abertawe, sy’n gwneud cynifer o bethau da wrth hyrwyddo’r neges fod pêl-droed, a chwaraeon yn gyffredinol, i bawb.”

Mae’r datganiad hefyd yn cyfeirio at y digwyddiadau niferus dros y blynyddoedd diwethaf pan gafodd eu chwaraewyr eu sarhau’n hiliol ar y cyfryngau cymdeithas, a’r rheiny’n chwaraewyr du ac o dras Asiaidd ac maen nhw’n dweud bod y digwyddiadau hynny’n “ffiaidd”.

Arweiniodd y digwyddiadau hynny at foicot o’r cyfryngau cymdeithasol gan y clwb am gyfnod byr fis Ebrill y llynedd ac mae’r clwb yn dweud nad ydyn nhw “wedi anghofio” hynny.

Ond maen nhw’n dweud bod angen “newid sylweddol” a bod angen “cefnogaeth yr awdurdodau perthnasol, cwmnïau cyfryngau cymdeithasol a chyrff llywodraethu i sicrhau dyfodol mwy llewyrchus a chymdeithas fwy hafal ac empathetig”.

“Teulu ydym ni, a byddwn ni bob amser yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd â’n gilydd, boed hynny ar y cae neu’n helpu i frwydro yn erbyn anghyfiawnder a chodi ymwybyddiaeth oddi arno.”

Joe Allen allan, ond Ben Cabango yn holliach

Yn y cyfamser, mae Russell Martin wedi cadarnhau na fydd Joe Allen yn y garfan ar gyfer y daith i Rotherham, ond fod Ben Cabango yn holliach ac ar gael i chwarae.

Mae Allen yn parhau i wella o anaf i linyn y gâr, ar ôl cael ei anafu yn chwarae i Gymru fis diwethaf ac er ei fod e’n agos at ddychwelyd, mae’r penwythnos hwn yn ymddangos ychydig yn rhy gynnar.

Ond bydd Cabango yn y garfan ar ôl chwarae i’r tîm dan 21 yr wythnos ddiwethaf.

Mae Liam Walsh allan am gyfnod hir ag anaf i’w goes, ond bydd y chwaraewyr newydd – Harry Darling, Nathan Wood a Matty Sorinola – i gyd ar gael.

Steve Cooper

Hiliaeth: “Mae ffordd bell i fynd,” meddai rheolwr yr Elyrch

Steve Cooper yn ymateb wrth i bedwerydd chwaraewr, Morgan Whittaker, gael ei sarhau

Sefydliadau pêl-droed yn dilyn esiampl Abertawe wrth gynnal boicot o’r cyfryngau cymdeithasol

Bydd yn dechrau am 3 o’r gloch brynhawn Gwener (Ebrill 30) ac yn dod i ben am 11.59 nos Lun (Mai 3)

Yan Dhanda

Pêl-droediwr Asiaidd Abertawe’n galw am waharddiad oes am negeseuon hiliol ar y we

Alun Rhys Chivers

“Dydy’r cwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddim wedi fy argyhoeddi y byddan nhw’n gwneud yn well y tro nesaf” medd Yan Dhanda wrth golwg360