Mae Alex Horton, wicedwr ifanc tîm criced Morgannwg, yn edrych ymlaen at yr her o chwarae o dan amodau gwahanol i’r arfer yn Sri Lanca.

Mae’r chwaraewr 17 oed o Drecelyn yn aelod o garfan ifanc Llewod Lloegr sydd ar daith ar yr is-gyfandir, rhywle nad yw e wedi chwarae o’r blaen.

Bydd Lloegr yn herio Sri Lanca mewn cyfres o bum gêm undydd.

“Dw i wedi bod ar daith i Dde Affrica ddwywaith a Barbados unwaith, ond dyma fy nhro cyntaf ar yr is-gyfandir ac fe fydd y gwres yn cael effaith fawr arnom ni,” meddai.

“Fel grŵp, rydyn ni eisiau ennill y gyfres, gweld beth sy’n gweithio i ni a beth sydd ddim, ac asio fel tîm.

“Yn bersonol, dw i jyst eisiau adeiladu ar yr hyn wnes i yn yr haf pan es i allan a chwarae fy ngêm fy hun.

“Dw i eisiau gwthio fy hun mewn amodau mwy anodd i fesur sut beth fydd e yn y dyfodol wrth chwarae mewn llefydd lle mae’r amodau’n debyg.”

Paratoi at Gwpan y Byd

Mae’r daith i Sri Lanca yn rhan o baratoadau carfan Lloegr ar gyfer Cwpan y Byd dan 19 yn y Caribî fis Ionawr.

Dylai’r wicedwr gael ei ddewis yn y tîm pe bai’n perfformio ar ei orau, ac mae’n dweud y byddai’n “wych” cael chwarae yng Nghwpan y Byd yn erbyn rhai o chwaraewyr gorau’r byd yn y categori oedran dan 19.

“Mae Cwpan y Byd yn ysgogiad mawr, ac mae e yn ein meddyliau ni oherwydd dydy Ionawr ddim yn bell i ffwrdd,” meddai.

“Rydyn ni eisiau mynd allan yno a rhoi cynnig da arni oherwydd rydyn ni’n hyderus iawn y gall y tîm wneud yn dda, er nad ydyn ni wedi trafod hynny ryw lawer eto.

“Byddai’n wych cael mynd i Gwpan y Byd fel y galla i fesur fy hun yn erbyn chwaraewyr o bob math i weld lle dw i’n sefyll.”

Cytundeb newydd a’r dyfodol gyda Morgannwg

Llofnododd Alex Horton gytundeb hirdymor newydd gyda Morgannwg y llynedd, ond dydy e ddim wedi chwarae i’r tîm cyntaf eto, gyda’r capten Chris Cooke a Tom Cullen o’i flaen.

Er ei fod e’n dweud iddo ddysgu cryn dipyn gan hyfforddwyr y sir, mae’n gobeithio datblygu ei sgiliau ymhellach gyda Llewod Lloegr dros y gaeaf er mwyn ceisio ennill ei le yn nhîm y sir y tymor nesaf.

“Mae’n rhaid i fi wneud yn dda a pharhau i wthio am fy lle yn y brif garfan,” meddai.

“Un o fy nodau mwyaf yw chwarae yn y tîm cyntaf hwnnw, felly mae hwn yn gyfle da iawn i fi fynd allan yno a dangos fy sgiliau.

“Dw i wrth fy modd yn yr amgylchfyd proffesiynol.

“Fe fu’n freuddwyd gen i ers tro cael chwarae criced yn broffesiynol a phan ges i’r cyfle hwnnw i lofnodi cytundeb, fe wnes i fachu arno.

“Maen nhw wedi bod yn dda iawn gyda fi, ac mae’n dda cael profi proffesiynoldeb y clwb, yn enwedig gyda Matthew Maynard [y prif hyfforddwr] a Mark Wallace [y cyfarwyddwr criced], sydd wedi fy helpu dipyn yn ifanc.

“Maen nhw wedi fy arwain i drwy flwyddyn gyntaf fy nghytundeb, ac mae wedi bod yn brofiad gwych cael bod gyda’r holl chwaraewyr yno, gan fanteisio ar feddyliau pobol fel Marnus [Labuschagne, batiwr Awstralia], David Lloyd a Hamish Rutherford.”

Disgwyl dyfodol disglair

Fis Awst y llynedd, dywedodd Jonathan Wellington, Ysgrifennydd Clwb Criced Trecelyn, wrth Golwg fod Alex Horton wedi denu sylw Hampshire cyn llofnodi cytundeb pum mlynedd gyda Morgannwg.

Eisoes mae Alex Horton wedi chwarae i ail dîm Morgannwg ac i dîm Siroedd Llai Cymru, ac wedi ennill ysgoloriaeth Safon Uwch yn ysgol fonedd St. Edward’s yn Rhydychen. Ac fe fu’n chwarae i dîm cyntaf Trecelyn drwy gydol yr adeg honno.

“Mae Hampshire wedi bod â diddordeb gwirioneddol ynddo fe, ond mae’r ffordd mae Morgannwg wedi gofalu amdano fe’n wych,” meddai Jonathan Wellington, sy’n dweud y bydd y ffaith fod tri o gyn-wicedwyr Morgannwg ar y staff hyfforddi yno o fudd i Alex Horton.

Wicedwr ifanc disglair Morgannwg yng ngharfan Llewod Ifainc Lloegr

Bydd Alex Horton o Drecelyn yn teithio ar gyfer y gyfres undydd yn erbyn Sri Lanca

Y cricedwr ifanc “all fynd yn bell”

Wicedwr 16 oed wedi denu sylw Hampshire, cyn llofnodi cytundeb pum mlynedd gyda Morgannwg
Alex Horton Morgannwg

Morgannwg yn rhoi cytundeb cyntaf i wicedwr 16 oed o Drecelyn

Alex Horton yn un o’r chwaraewyr ieuengaf yn hanes ail dîm Morgannwg