Mae Morgannwg wedi colli o fatiad a 42 rhediad yn y Bencampwriaeth yn Durham.

Ar ôl i Dan Douthwaite (96) ac Andrew Salter, oedd heb fod allan ar 82 ar ddechrau’r diwrnod, frwydro’n galed, roedd angen 73 yn rhagor ar Forgannwg i orfodi Durham i fatio am yr ail waith yn y gêm.

Ond collodd Morgannwg eu tair wiced olaf o fewn awr gynta’r dydd, gyda Salter wedi’i ddal gan y wicedwr Ned Eckersley oddi ar fowlio Paul Coughlin am 90.

Dyna ddechrau’r diwedd i Forgannwg, mewn gwirionedd, wrth i Lukas Carey ddilyn yn fuan wedyn, wedi’i fowlio gan Chris Rushworth.

Ac fe wnaeth Durham gau pen y mwdwl ar y fuddugoliaeth pan gafodd Michael Hogan ei ddal gan Eckersley, oddi ar fowlio Coughlin unwaith eto, a hwnnw’n gorffen gyda phum wiced am 64 yn y batiad.

Roedd Morgannwg i gyd allan am 364, felly, gan ddod â gornest siomedig arall i ben.

Mae’r canlyniad yn golygu bod Morgannwg bellach wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf o fatiad a mwy.

Roedd yr ysgrifen ar y mur yn gynnar iawn yn yr ornest, wrth i Forgannwg gael eu bowlio allan am 97 yn eu batiad cyntaf, ac fe wnaeth Durham fanteisio ar hynny wrth sgorio 503 am wyth cyn cau’r batiad i osod cryn her i Forgannwg wrth geisio achub yr ornest.

Morgannwg yn sicrhau pedwerydd diwrnod o griced yn Durham

Mae angen 73 arall arnyn nhw er mwyn gorfodi Durham i fatio eto, ond dim ond tair wiced sy’n weddill yn eu hail fatiad

Morgannwg yn wynebu colled drom eto yn Durham

Mae angen 335 yn rhagor arnyn nhw i orfodi’r tîm cartref i fatio eto

Embaras i Forgannwg ar y diwrnod cyntaf yn Durham

97 i gyd allan, a’r tîm cartref yn 223 am dair yn y batiad cyntaf

Morgannwg yn teithio i Durham

Tri newid yn y garfan a wyneb newydd i Forgannwg