Chwaraeon Eraill

I gopa Everest ar gefn beic

Aeth Tommie Collins o Lyn Gwynant i fyny at gopa Pen-y-pass a nôl lawr 30 o weithiau, gan losgi 15,000 o galorïau.
Chwaraeon Eraill

Rasio rownd y byd

“Dw i wedi bod yn cynrychioli Cymru ers 55 mlynedd yn olynol, ers pan oeddwn i’n 19”
Chwaraeon Eraill

Lefelau ymarfer corff yn ystod y coronafeirws yn dibynnu’n helaeth ar gyfoeth

Mae’r lefelau uchaf o ymarfer corff mewn ardaloedd mwy breintiedig

Dic Evans yn rhedeg
Chwaraeon Eraill

Rhedwr yn diolch am haelioni pobol Aberystwyth wrth redeg 1,000 o filltiroedd

Mae Dic Evans, 70, yn gyn-athro a rhedwr adnabyddus yn y dref

Dic Evans yn rhedeg
Chwaraeon Eraill

Dic Evans yn gorffen taith redeg 1,000 o filltiroedd

Fe fu’n codi arian ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd yn sgil y coronafeirws, ar ôl newid ei gynlluniau

Chwaraeon Eraill

Ymateb Bernie Ecclestone i ymgyrch Black Lives Matter “yn anwybodus”

Lewis Hamilton, y gyrrwr croenddu, yn lladd ar gyn-bennaeth Formula 1

Chwaraeon Eraill

Ymadawiad Willie bach yn achosi poen mawr

Torrodd fy nghalon yn deilchion wythnos d’wetha. Ac o’dd e ddim byd i neud gyda Covid. Bu farw cymeriad unigryw.
Willie Thorne
Chwaraeon Eraill

Y sylwebydd a chyn-chwaraewr snwcer Willie Thorne wedi marw

Roedd yn 66 oed ac wedi bod yn derbyn triniaeth am lewcemia yn Sbaen

Cas-gwent
Chwaraeon Eraill

Faint o fynd sydd ar rasio ceffylau yng Nghymru?

Y perchennog Janet Davies yn siarad â golwg360 wrth i rasys ddychwelyd o yfory (dydd Llun, Mehefin 15)

Marathon Eryri
Chwaraeon Eraill

Gohirio Marathon Eryri tan 2021

“Ein blaenoriaethau yw diogelwch ein rhedwyr a diogelwch ein cymuned.”