Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi dyn i redeg tri chopa uchaf gwledydd Prydain at Alzheimer

Mae academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi mynediad i offer arbenigol a chyfleusterau profi i Will Dean i’w gefnogi wrth baratoi at …

Pêl picl – y gêm sy’n ennill tir ar Ynys Môn

Lowri Larsen

Mae pêl picl wedi’i chynnwys mewn cyfres o ddiwrnodau agored i bobol dros 50 oed ar yr ynys, ond beth yn union yw’r gêm?

Buddugoliaeth Brydeinig i Tom Cave yng Nghonwy

Ond siom i Elfyn Evans wrth iddo geisio ennill Pencampwriaeth Ralio’r Byd

Cymro’n ceisio chwalu record byd wrth redeg hanner marathon mewn dillad ffensio

Nod Aled Hopkins, sy’n 22 oed, ydy cael ei enwi fel y person cyflymaf i redeg 13.1 milltir mewn gwisg ffensio lawn

‘Sefydlu academi tenis genedlaethol yng Nghymru yn uchelgais’

“Dw i’n cael fy siomi’n aml wrth ddarllen straeon am y rhan fwyaf o dalent Cymru’n gorfod gadael Cymru er mwyn llwyddo ym myd chwaraeon”

Cyhuddo Cyngor o basio cynlluniau ar gyfer trac rasio milgwn tu ôl i ddrysau caeedig

Mae’r ceisiadau’n ymwneud ag ehangu cyfleusterau yn Stadiwm Rasio Milgwn y Cwm yn Ystrad Mynach
Baner Catalwnia

Arestio pedwar ar amheuaeth o gynllwynio i darfu ar ras feics La Vuelta yng Nghatalwnia

“Dydy protestio ddim yn drosedd,” medd gwleidyddion sy’n galw am ryddhau’r pedwar ar unwaith

Rali geir ryngwladol yn dychwelyd i Geredigion

Bydd Rali Ceredigion yn dechrau yn Aberystwyth ac yn cynnwys cymalau cystadleuol yn ardaloedd y Borth, Cwmerfyn, Cwmystwyth, Llanafan a Nant y Moch

Reslo’n dod i Flaenau Gwent

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r digwyddiad yn cael ei ddisgrifio fel un o’r rhai mwyaf erioed yng nghymoedd y de