Mae EP pedwar trac o gerddoriaeth sy’n ymddangos yng nghynhyrchiad llwyfan newydd Ynys Alys wedi cael ei ryddhau heddiw (dydd Mawrth, 11 Mawrth).

Y rapiwr Lemarl Freckleton, y gantores Casi Wyn a’r cynhyrchydd Alexander Comana oedd yn gyfrifol am gyfansoddi holl gerddoriaeth y cynhyrchiad llwyfan newydd sbon.

Dywed Lemarl bod y gerddoriaeth a’r ddrama yn “fetaffor perffaith o Gymru” ac mae’n cynrychioli’r holl “gymunedau amrywiol a lleisiau gwahanol” sydd yn y wlad.

Fe fydd Ynys Alys, sy’n cael ei chynhyrchu gan Gwmni Frân Wen, yn cael ei llwyfannu mewn theatrau ledled Cymru rhwng dydd Iau, Mawrth 17 a dydd Sadwrn, Ebrill 9.

Mae’r sioe yn dilyn merch ifanc wrth iddi fynd ati i chwilio am ei hannibyniaeth, ac mae’r cwmni theatr wedi cydweithio gyda phobol ifanc o bob rhan o Gymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Bydd Valmai Jones a Fflur Medi Owen, sy’n chwarae rhannau mam a merch, yn serennu yn y cynhyrchiad, yn ogystal â Becca Naiga, sy’n chwarae rhan Alys yn ei hymddangosiad proffesiynol cyntaf ar lwyfan.

‘Ti methu ei roi mewn bocs’

Lemarl Freckleton, sy’n perfformio o dan yr enw Lemfreck, oedd un o’r artistiaid a gafodd ei enwi ar restr Ones to Watch BBC Introducing yn 2021.

“Mae Ynys Alys yn metaffor perffaith o Gymru oherwydd nid ydio’n ffitio mewn unrhyw genre,” meddai.

“Ti methu ei roi mewn bocs. Mae gennym ni lawer o gymunedau amrywiol a lleisiau gwahanol yng Nghymru – a dyma’r stori rydyn ni’n ei hadrodd.

“Yn gerddorol dyma’r peth anoddaf i mi ei wneud erioed, ond dw i wedi elwa gymaint.

“Nid jest i fi mae’r gerddoriaeth felly mae’n rhaid bod yna eglurder yn y ffordd dw i’n sgwennu’r lyrics.

“Mae’r broses yn bendant wedi fy ngwneud yn well cyfansoddwr.”

‘Ail-ddiffinio ein straeon’

Cafodd yr EP ei recordio yn stiwdios Sain yn Llandwrog ger Caernarfon, a’r pedwar trac sy’n ymddangos arni yw Rhywbeth Mwy, Left Behind, Ynys (Island Song), a Tawelwch (Outro).

Fe soniodd Casi Wyn, sy’n rhan o dîm creadigol y cynhyrchiad, fwy am y sioe, sy’n cael ei pherfformio gyntaf yng Nghanolfan Pontio Bangor wythnos nesaf.

“Mae’n ddathliad lliwgar o wahanol steiliau sy’n dod at ei gilydd, gan doddi i mewn i un cawr Cymreig sydd wedi magu traed, breichiau a chydwybod,” meddai Casi.

“Drwy ddod â rap, pop ac electro o wahanol gefndiroedd a diwylliannau at ei gilydd rydyn ni’n gallu ail-ddiffinio ein straeon a sut maen nhw’n cael eu hadrodd.

“Mae o’n gerddoriaeth fregus am yr hyn mae’n ei olygu i fodoli yng Nghymru fel person ifanc – ac yn bersonol mae o wedi bod yn daith hynod emosiynol.”

Y cynhyrchydd electroneg Alexander Comana oedd â’r dasg o blethu’r gwahanol arddulliau.

“Mae o wedi gwneud gwaith anhygoel yn uno’r genres ac maen nhw i gyd yn plethu mewn i un,” ychwanegodd Casi.

“Dyna sy’n dod â hwn yn wirioneddol fyw – pan ti’n stopio trio diffinio fo.”

Mae’r EP nawr ar gael ar y prif blatfformau ffrydio, o dan yr enw artist Ynys Alys.

“Dw i’n annog fy hun a fy ffrindiau Cymreig i siarad mwy o Gymraeg”

Barry Thomas

Mae Lemfreck, cerddor 28 oed o Gasnewydd, yn rapio, canu, ac yn athletwr sy’n gobeithio rhedeg dros ei wlad

Casi Wyn yw Bardd Plant newydd Cymru

Cadi Dafydd

“Does dim grym tebyg i lenyddiaeth a cherddoriaeth, dyma sy’n ein huno ni fel dynoliaeth”

Nyth newydd i’r Frân Wen

Cafodd Nici Beech sgwrs gyda Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen, am gynlluniau’r cwmni ar gyfer eu cartref newydd, Nyth