Mae’r cerflunydd Sebastien Boyesen wedi ei gomisiynu i greu cerflun o’r bardd ac ymgyrchydd Sarah Jane Rees, neu Cranogwen, ym mhentref Llangrannog.

Bydd Boyesen, sydd wedi gweithio fel arlunydd a dylunydd ers dros 35 o flynyddoedd, yn creu’r cerflun fel rhan o ymgyrch Monumental Welsh Women i gydnabod cyfraniad ffigyrau benywaidd o Gymru.

Fe ymddangosodd Cranogwen, a arloesodd ym meysydd newyddiaduraeth, barddoniaeth, mordwyo ac addysg, ar restr Merched Mawreddog y BBC yn 2019.

Mae Boyesen, sydd ei hun yn byw yn Llangrannog, eisoes wedi darparu cerflun o Sant Carannog i’r gymuned, a bydd yn mynd ati nawr i weithio ar y cerflun o Cranogwen, sydd am gael ei osod gyferbyn â mynwent yr Eglwys ble’i claddwyd.

Bydd cerflunydd benywaidd addawol o Ysgol Gelf Caerfyrddin hefyd yn cael cyfle i weithio gyda Boyesen ar y comisiwn yn rhan o raglen arbennig.

Trydydd cerflun

Dyma fydd y trydydd cerflun i gael ei gomisiynu gan Monumental Welsh Women o ffigwr benywaidd hanesyddol, gyda’r cyntaf – cerflun o Betty Campbell – yn cael ei ddatgelu yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Bydd yr ail gerflun – o Elaine Morgan, y damcaniaethwr a dramodydd – yn cael ei ddadorchuddio yn Aberpennar yn hydref 2022.

“Rydym wrth ein boddau i fedru cyhoeddi comisiynu ein trydydd cerflun o fenyw Gymreig go iawn,” meddai Helen Molyneux o fudiad Monumental Welsh Women.

“Roedd Cranogwen yn fenyw ysbrydoledig ac ymledodd ei henw da a’i dylanwad nid yn unig ledled Cymru ond yn rhyngwladol, ar adeg pan yn anaml y byddai llawer o ferched yn gadael eu pentrefi genedigol.”

Keziah Ferguson a Sebastien Boyesen

Rhaglen

Mae’r fyfyrwraig, Keziah Ferguson – sy’n astudio Cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, wedi cael ei dewis, yn rhan o bartneriaeth arbennig gyda Monumental Welsh Women, i weithio gyda Boyesen ar y prosiect, a derbyn tâl a mentoriaeth dros y cyfnod hwnnw.

Gan ddechrau yn Rhagfyr 2021, bydd hi’n derbyn arweiniad proffesiynol a phrofiad go iawn wrth ddatblygu ei hymarfer drwy weithio ar gomisiwn byw.

“Mae’n anrhydedd i fod yn rhan o’r prosiect yma a chael y cyfle i ddathlu gwaddol Cranogwen,” meddai Keziah.

“Ar ôl cael croeso cynnes yn Llangrannog, rwyf yn hynod o gyffrous i ddechrau gweithio gyda Seb a’r tîm.”

Prifysgol Aberystwyth yn addo cyfrannu at gostau codi cerflun er cof am Cranogwen

Bwriad yr ymgyrch yw codi cerflun o’r bardd a’r newyddiadurwaig arloesol yn Llangrannog

Lansio Prosiect Coffa Cranogwen

Mae’r prosiect yn ceisio o sicrhau bod cerflun i Granogwen yn cael ei godi yn Llangrannog