Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Daeth eto’r Adfent

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cyfle i ddiffodd y canhwyllau un wrth un

As-salamu alaikum

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Dros gwpaned achlysurol o goffi Arabaidd, mi ddois yn ddiweddar, yn gwbl anffurfiol, i adnabod cwmni o bobol dra gwahanol i mi”

Anghofio a chofio, cofio ac anghofio

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Rydym yn paratoi’r ffordd i ddyfodol heb y gallu i anghofio, ac felly heb fedru gosod ein pechodau o’r neilltu, ac o’r herwydd heb y gallu i faddau

‘Ym mis Tachwedd 1989, syrthiodd y Berlin Mall’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Heb fod gennym stôr o wybodaeth gyffredin, caiff heddwch, gwarineb a gwirionedd eu peryglu

‘Duw piau edau bywyd?’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

A ddylai fod gennym yr hawl i ddod â’n byw i derfyn, neu i gael cymorth arbenigol i wneud hynny?

Breuddwyd yw Hamas

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Breuddwyd sy’n codi o berfedd anobaith y Palestiniad; amhosibl yw diffodd breuddwyd trwy rym arfau

Wythnos y Carchardai (Hydref 8-14)

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Onid ydym yn falch mai byd dieithr, estron yw byd y carchar i ni a’n tebyg? Onid oes lle gennym i ymfalchïo na fuom erioed ar gyfyl y lle?

Syrthio lawr y simnai

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r naill yn frwnt, yn barddu i gyd, ond mae’r llall – yn rhyfedd iawn – yn gwbl lân. Pa un o’r ddau sy’n ymolchi?

Dod a bod yn hunan-gytûn

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Mae angen at-ONE-ment ar bawb ohonom”