Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Delyth Jones

Trafferth mewn tafarn yn Llangyfelach lon

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ffrae ar ôl i gwsmer gael gwybod na fyddai tafarnwraig yn pleidleisio drosto, a’i bod hi am bleidleisio dros ei wrthwynebydd Llafur
Catamaran

Arbenigwr morwrol sydd wedi teithio’r byd yn cefnogi fferi rhwng Abertawe a Gogledd Dyfnaint

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Chris Marrow wedi ymateb i drafodaethau cynghorwyr yn y ddinas, sydd am weld gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno

Gwrthod dau gais i godi tai newydd yn Sir Gaerfyrddin

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Roedd datblygwyr eisiau adeiladu tai newydd yng Nghaerfyrddin a Phont-iets
Pentref llesiant Llanelli

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pentref llesiant ger Llanelli

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Bydd canolfan hamdden, pwll nofio hydrotherapi, adnoddau ymchwil academaidd, cyfleusterau iechyd, llety, cartref nyrsio a gwesty ar y safle

Cynlluniau i adeiladu tai fforddiadwy ger Llanbedr Pont Steffan ar stop

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Oedi yn y cynlluniau i adeiladu ugain tŷ yng Nghwmann yn sgil pryderon “munud olaf” am lygredd ffosffad yn treiddio i afon Teifi

Chwifio baner wrth adfywio a hyrwyddo hanes tref Llanymddyfri i dwristiaid

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r dref yn adnabyddus fel cartref y bardd Rhys Prichard, yr emynwr William Williams Pantycelyn a’r cymeriad chwedlonol Twm Siôn Cati

Cymeradwyo cynllun deng mlynedd ar gyfer addysg Gymraeg yn Sir Gâr

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r cynllun sydd wedi ei gymeradwyo gan gabinet Cyngor Sir Gâr yn gosod amcanion ar gyfer cynyddu siaradwyr Cymraeg yn y sir

Dim criced yn San Helen yn “dorcalonnus”

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Dw i’n teimlo ’mod i wedi cael fy nhaflu allan o ‘nghartref fy hun, heb y grym i wneud dim byd am y peth”

Cynlluniau i helpu adferiad canol trefi yn Sir Gaerfyrddin wedi eu cymeradwyo

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Bydd tasgluoedd yn gweithredu’r cynlluniau yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman, gyda chefnogaeth ariannol gan y Cyngor Sir