Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Awyr dywyll

Ceisio cydnabyddiaeth ryngwladol brin i awyr dywyll Penrhyn Gŵyr

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Cyngor Abertawe am anfon cais i fudiad rhyngwladol er mwyn ennill statws arbennig sydd gan ychydig o lefydd yn unig

Dathlu annibyniaeth Wcráin mewn digwyddiad arbennig yn Abertawe

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ymhlith y rhai yn y digwyddiad roedd Olha Boiko, ei gŵr Oleksandr a’i mam Valentyna Nahorna
Ysgol Llwynderw

“Nid Eisteddfod mo hon” a’r Mwmbwls “ddim yn ardal Gymraeg”

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae e-byst cynghorydd yn y Mwmbwls yn Abertawe wedi’u cyhoeddi yn dangos ei gyfiawnhad dros wrthod yr hawl i ysgol ganu yn Gymraeg mewn gŵyl …
Rhydcymerau

Gwrthod rhoi caniatâd i ddymchwel capel yn Rhydcymerau lle cafodd DJ Williams ei gladdu

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae trigolion lleol yn awyddus i’r capel barhau i fod yn fan ymgynnull ac yn safle ar gyfer siop
Llun pen Alun Lenny

Ail gartrefi a llety gwyliau: Cyngor Sir Gâr “yn benderfynol o wneud defnydd llawn o bwerau ychwanegol”

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae pryderon penodol am effaith y mewnlifiad ar ardaloedd arfordirol a chefn gwlad, yn ôl y Cynghorydd Alun Lenny

Digomisiynu ysbyty maes ger Abertawe

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Cafodd Ysbyty Maes Stiwdios y Bae ei sefydlu ar ddechrau’r pandemig Covid-19

Sir Gaerfyrddin eisiau manteisio ar gynnydd mewn twristiaid

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae mwy o bobol yn dewis mynd ar wyliau yn nes at adref yn sgil y pandemig, ac mae eiddo’n cael eu haddasu at y diben hwnnw