Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Golwg360
Gwesty'r Dragon yn Abertawe

Gwesty yn Abertawe ddim am gael ei ddefnyddio i gartrefu ceiswyr lloches

Rob Stewart, arweinydd y Cyngor Sir, wedi ymateb i adroddiadau ar y cyfryngau cymdeithasol

Gwaith mawr i gael ei wneud ar y Kingsway yn Abertawe

Mae nifer o adeiladau ar hyd y stryd sy’n mynd drwy ganol y ddinas yn cael eu huwchraddio neu eu bwrw i lawr

Cymeradwyo llety newydd i fyfyrwyr yng nghanol dinas Abertawe

Byddai’r datblygiad ddim yn cydymffurfio â rheolau cynllunio newydd, sy’n ymwneud â llifogydd, ac yn dod i rym ar 1 Rhagfyr
Ras 10k Abertawe

Beirniadu cyngor sir am wario £156,000 ar gelf i harddu llwybrau seiclo a cherdded

Bwriad y darnau celf, yn ôl swyddogion, yw “cefnogi mentrau, grwpiau a diwylliant trwy roi llwyfan i dalent

Galw am rymoedd i warchod enwau lleoedd Cymraeg yn Sir Gâr

Mae’r Cyngor wedi cefnogi cynnig sy’n dweud y dylid pob enw tŷ neu stryd newydd fod yn Gymraeg

Rhybudd am brinder gofalwyr yng Nghaerfyrddin

Cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol am i brinder gofalwyr sbarduno’r un ymateb a phrinder gyrwyr lorïau

Y Mwmbwls

Gwario £12m ar wal i gadw’r môr draw yn y Mwmbwls

Bydd y morglawdd yn cymryd lle’r un presennol, sydd mewn cyflwr gwael, gan amddiffyn adeiladau rhag llifogydd

Lluniau hanesyddol o Abertawe yn denu diddordeb

Cofnodion o ddathliadau dyrchafiad Dinas Abertawe i’r hen adran gyntaf – a gorymdaith y syrcas a’r eliffantod