Rhys Owen

Rhys Owen

Caerdydd

Twf Reform: “Tebygol” mai Gareth Beer fydd yn arwain Reform yn etholiad Senedd 2026  

Rhys Owen

Mae golwg360 ar ddeall ei bod hi’n “debygol” mai’r ymgeisydd efo’r gyfran fwyaf o bleidleisiau fydd yn arwain y blaid mewn i etholiad Senedd 2026

Plaid Cymru: “Canlyniad arbennig ond gwaith adeiladu at etholiad nesaf y Senedd”

Rhys Owen

Dyna eiriau Rhun ap Iorwerth, arweinydd Plaid Cymru, wedi iddyn nhw ennill pedair sedd, gan gynnwys yn Ynys Môn

Etholiad ’24: Ynys Môn

Rhys Owen

Un o seddi mwyaf diddorol Cymru, lle mae disgwyl ras agos iawn rhwng Plaid Cymru, Llafur a’r Ceidwadwyr

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Ymgyrchu yn dod i ben, ond a fydd newid i Gymru?  

Rhys Owen

“Mae cwestiynau amlwg dal i fod am sut y bydd y llywodraeth nesaf yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r Deyrnas …
Neil McEvoy

‘Taflenni ymgyrchu heb eu dosbarthu’n gywir yng Nghaerdydd’

Rhys Owen

Mae’r ymgeisydd Propel Neil McEvoy yn dweud ei fod wedi gwneud “cwyn ffurfiol” i’r Post Brenhinol ynglŷn â’r mater

Keir Starmer yn dechrau ei ddiwrnod olaf o ymgyrchu yn Sir Gaerfyrddin

Rhys Owen

Yn ystod ei ymweliad â Hendy-gwyn ar Daf, mae arweinydd y Blaid Lafur wedi pwysleisio y byddai’n cydweithio efo Llywodraeth Cymru

Ymgeisydd Ceidwadol Aberconwy yn pwysleisio pwysigrwydd trydanu rheilffordd y gogledd

Rhys Owen

Dywed Robin Millar bod y ddadl y dylai arian ddod i Gymru o ganlyniad i HS2 yn dod gan “wleidyddion sydd wedi’u lleoli yn ne Cymru”

“Cyfalafiaeth wedi torri” – meddai Tori

Rhys Owen

“Rydym wedi dechrau mynd i’r afael â Google, Starbucks a Facebook”

“Annhegwch” prif bleidiau San Steffan yn helpu i yrru neges Plaid Cymru

Rhys Owen

Fe fu ymgeiswyr y Blaid ym Môn a Phontypridd yn siarad â golwg360 ar drothwy’r etholiad cyffredinol ddydd Iau (Gorffennaf 4)

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Bendith mewn cuddwisg i’r Democratiaid?

Rhys Owen

Roedd y dewis yn glir i un o’r bobol oedd yn mynychu grŵp ffocws – “un ai pleidleisio dros y syrcas neu’r cartref nyrsio”