Rhys Owen

Rhys Owen

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Gething yn gur pen i Starmer

Rhys Owen

“Does dim amheuaeth y byddai cael arweinydd Llafur yn cael eu pleidleisio allan o lywodraeth yn newyddion gwaeth i Starmer nag ymddiswyddiad …

Mabon ap Gwynfor: “Does gen i ddim hyder yn Vaughan Gething fel Prif Weinidog”

Rhys Owen

Aelod o’r Senedd Dwyfor a Meirionydd yw’r aelod Plaid Cymru cyntaf i ddweud ei fod wedi colli hyder yn y Prif Weinidog

Plaid Cymru’n galw am “dryloywder llwyr” gan Vaughan Gething

Rhys Owen

Mae Heledd Fychan yn galw ar y Prif Weinidog i ateb cwestiynau am roddion a diswyddo Hannah Blythyn

Michael Gove – y Tori sy’n caru datganoli

Rhys Owen

“Dw i’n credu bod y sefydliadau, Llywodraeth Cymru a’r Senedd, efo cadernid sydd uwchlaw unrhyw unigolyn neu blaid benodol”

Proses Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam yn “wallgof”

Rhys Owen

Daw sylwadau Carrie Harper, Aelod Plaid Cymru ar Gyngor Wrecsam, ar ôl i gynghorwyr ennill yr hawl i apelio

“Cwestiynau strategol” o hyd i Blaid Cymru

Rhys Owen

“Mae’r Blaid mewn sefyllfa anodd iawn ers etholiad Senedd 2021,” medd y sylwebydd gwleidyddol Theo Davies-Lewis

Ieuan Môn – y dyn i Fôn?

Rhys Owen

“Does yna ddim byd sy’n gallu dod â’r lefelau o drawsnewid economaidd fel y bysa gorsaf bŵer niwclear newydd. Does yna ddim byd yn dod yn agos”

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Datganoli’n 25 mlwydd oed – hanner ffordd i’r hanner cant

Rhys Owen

“Mae datganoli fel omled; unwaith mae cracio’r wyau does dim ffordd yn ôl”

Cwestiynau tros gymeriad Vaughan Gething yn “wenwynig” i’r Blaid Lafur

Rhys Owen

Mae Theo Davies-Lewis wedi bod yn trafod hynt a helynt y Prif Weinidog, a’r effaith hirdymor ar y Blaid Lafur yng Nghymru
Arwydd Senedd Cymru

Aelodau’n pleidleisio o blaid diwygio’r Senedd

Rhys Owen

Cafodd cynnig Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ei basio o 43 pleidlais i 16