Rhys Owen

Rhys Owen

Caerdydd

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Wythnos (arall) drychinebus i Vaughan Gething

Rhys Owen

Mewn plaid sydd fel arfer yn cadw unrhyw anghytundebau tu ôl i’r llenni, pa mor hir gall y ddrama yma barhau nes bod yna ddatrysiad?

“Teimlo fel bod y diwedd yn dod” i Vaughan Gething fel Prif Weinidog Cymru

Rhys Owen

Ychwanega’r ffynhonnell o’r Blaid Lafur bod “embaras” o fewn y blaid am y sefyllfa

Etholiad ’24: O Wlad y Medra i San Steffan

Rhys Owen

“Yn y Rhondda, a Llanelli hyd yn oed, mae pobl ddim yn meddwl bod y pleidiau mawr, Llafur a’r Ceidwadwyr, yn cynrychioli nhw”

Y Blaid Werdd yn gobeithio am fwy o sylw’r cyfryngau cyn yr etholiad nesaf

Rhys Owen

Yn yr etholiad cyffredinol fe wnaeth y Blaid Werdd gynyddu ei chanran o’r bleidlais genedlaethol yng Nghymru o 1% i 4.7%

“Dim llawer o wahaniaeth rhwng rhethreg economaidd Keir Starmer a Liz Truss”

Rhys Owen

Y sylwebydd Theo Davies-Lewis fu’n trafod dyddiau cyntaf llywodraeth newydd Llafur a phroblemau Vaughan Gething gyda golwg360

Y Ceidwadwyr angen “arweinydd penodol yma yng Nghymru”

Rhys Owen

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd yn dweud bod angen meddwl eto am strwythur y blaid Gymreig cyn etholiad nesaf y Senedd

Reform “yn mynd i wneud yn dda yn yr etholiad yn 2026”

Rhys Owen

Gareth Beer o’r farn bod Reform yn apelio at genedlaetholwyr Cymreig sydd ddim yn hapus gyda’r “wokeness” sydd yn cael ei bwysleisio gan Blaid Cymru

Y Lafurwraig gyntaf i fod yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Rhys Owen

“Dw i’n credu y bydd pobl yn edrych ar gabinet Llywodraeth y Deyrnas Unedig Llafur yma ac yn gallu gweld eu hunain ynddo”

A fo ben bid Bellamy?

Rhys Owen

Fel cyn-ymosodwr ei hun, fe fydd y dorf yn disgwyl i Craig Bellamy allu rhoi’r gwynt yn hwyliau Brennan Johnson

“Angen i’r Blaid Geidwadol gael hunaniaeth Gymreig gryfach”

Rhys Owen

Bu ymgeisydd aflwyddiannus y blaid yng Ngheredigion Preseli yn siarad â golwg360 ar ôl noson ddifrifol wael i’r Ceidwadwyr