Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Effaith Covid-19 ar addysg: Mam disgybl dan straen yn “lloerig efo’r llywodraeth”

Lowri Larsen

Mae mam i ddisgybl ym Môn wedi bod yn trafod ei phrofiadau â golwg360

Awdur deiseb rheilffyrdd rhwng y gogledd a’r de yn ceisio astudiaeth dichonoldeb

Lowri Larsen

Bydd Pwyllgor Deisebau’r Senedd yn trafod deiseb Elfed Wyn ap Elwyn yr wythnos nesaf (dydd Llun, Tachwedd 13)

Pêl picl – y gêm sy’n ennill tir ar Ynys Môn

Lowri Larsen

Mae pêl picl wedi’i chynnwys mewn cyfres o ddiwrnodau agored i bobol dros 50 oed ar yr ynys, ond beth yn union yw’r gêm?

Pryder am effaith tân gwyllt ar hap ar gŵn

Lowri Larsen

“Beth fedrwn ni ddim eu paratoi nhw ato fo ydi’r tân gwyllt random sydd yn cael eu tanio gyda’r nos pan ydyn ni allan yn cerdded”

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago

‘Pobol yn y Deyrnas Gyfunol ddim yn barod i ariannu mwy o ladd’

Lowri Larsen

Gobaith y bydd gwylnosau’n rhoi pwysau ar lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig i weithredu

Arlunydd wedi rhoi corff o’i waith i Ymddiriedolaeth Castell Gwrych

Lowri Larsen

“Fy mhwrpas trwy wneud y gwaith celf yma yw er mwyn helpu’r diwylliant, er mwyn dysgu’r cyhoedd mwy amdan ein hunain a’n hamgylchedd”

Cyfle i weld casgliadau sy’n “adnodd gwerthfawr” i ddysgu am hunaniaeth

Lowri Larsen

Dydy Amgueddfa Brambell Prifysgol Bangor ddim fel arfer ar agor i’r cyhoedd

A oes digon o gyhoeddusrwydd am fagiau codi baw ci yng Ngwynedd?

Lowri Larsen

Mae golwg360 wedi bod yn ceisio darganfod beth yw hyd a lled y broblem yn y sir

Gŵyl lwyddiannus i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o’r ‘Robin Hood Cymreig’

Lowri Larsen

Un o arwyr anghofiedig Llanrwst a Choedwig Gwydir ysbrydolodd Ŵyl Dafydd ap Siencyn