Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Pobol sy’n gweithio yn dal i orfod troi at fanciau bwyd

Lowri Larsen

Mae tlodi bwyd yn broblem sy’n gallu effeithio ar bawb, medd un o fanciau bwyd Arfon, sy’n dweud bod y sefyllfa’n …

Y grŵp sy’n ceisio dileu stigma anghenion ychwanegol i blant a’u rhieni

Lowri Larsen

Cafodd pobol yng Ngwynedd gyfle i ddod ynghyd ddechrau’r wythnos

Blwyddyn brysur i Forgannwg gyda’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol

Lowri Larsen

Mae’r Ysgrifennydd Charlotte Thomas yn edrych ymlaen at gyfnod tawel bellach, gan obeithio bod y sir wedi codi ymwybyddiaeth o’r mudiad

Cyngor Gwynedd “yn gorfod edrych ar doriadau”

Lowri Larsen

Mae Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru gafodd ei chyhoeddi’r wythnos hon yn “ergyd drom” i Gyngor Gwynedd, medd cynghorydd

Arddangos hanes Llanelli i’r cyhoedd

Lowri Larsen

Mae llawr gwaelod Amgueddfa Parc Howard wedi’i ailagor i ymwelwyr ar ôl gwaith adnewyddu

Deiseb yn erbyn cau canolfan ymwelwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas

Lowri Larsen

Dywed y ddeiseb nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymgynghori â’r gymuned na’r cyngor

“Gwthio” nyrsys i weithio dros y Nadolig

Lowri Larsen

Mae un nyrs sydd wedi bod yn siarad â golwg360 wedi gweithio saith Dydd Nadolig dros y deuddeg mlynedd diwethaf

Pryderon arweinydd newydd Fforwm Iaith Ynys Môn am ddiffyg trosglwyddo’r Gymraeg

Lowri Larsen

Mae aelodau’r fforwm yn cydweithio i gynhyrchu ap Ogi Ogi, sy’n cynnwys y cyfleoedd sydd gan rieni a gofalwyr ifanc i hybu’r Gymraeg

‘Pwysau ar rieni i wario swm sylweddol o arian ar anrhegion Nadolig’

Lowri Larsen

“Mae’r dyddiau wedi mynd pan fyddai plant yn hapus gydag afal ac oren”
baner Israel

Cynnyrch o Israel: Llywodraeth y Deyrnas Unedig “ar ochr anghywir hanes” wrth geisio atal boicot

Lowri Larsen

Mae nifer o gwsmeriaid wedi bod yn egluro pam eu bod nhw’n cadw draw o siopau sy’n gwerthu cynnyrch o Israel