Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Prosiect creadigol pobol ifanc sy’n cymryd camau bychain tuag at wella’r hinsawdd

Lowri Larsen

Dechreuodd y prosiect pan nad oedd pobol ifanc yn gallu cymdeithasu yn ystod y cyfnod clo

Lleuwen, Emynau Llafar Gwlad, Pregethau Rhyfeddol a David Griffiths Pont-ar-lyb

Lowri Larsen

Bydd y cerddor Lleuwen Steffan yn rhoi cyflwyniad yng Nghapel Amor, Llanfynydd ddydd Sul (Medi 17)

Awdures yn creu cymeriadau er mwyn goresgyn unigrwydd

Lowri Larsen

“Mae’r cymeriadau wastad efo fi,” medd Myfanwy Alexander

Campws Llanbadarn Prifysgol Aberystwyth ar werth am £4m

Lowri Larsen

Wrth ymateb, dywed y brifysgol y bydd modd i adnoddau’r safle gael eu “defnyddio’n llawn gan berchnogion newydd”

Creadigrwydd wedi helpu dynes o Gaernarfon gafodd iselder ar ôl rhoi genedigaeth

Lowri Larsen

“Gwnes i ddechrau ymlacio a chael amser i fi fy hun wrth greu pethau efo clai”

Staff Wilko “mewn limbo” wrth i holl siopau’r cwmni gau

Lowri Larsen

“Efallai y bydd rhywun yn dod i mewn ar yr unfed awr ar ddeg, ond dydy hi ddim yn edrych yn dda ar hyn o bryd”

Gweithiwr o Geredigion yn cynrychioli Cymru mewn rhaglen ar waith ieuenctid gwledig

Lowri Larsen

Treuliodd Cara Jones, o Frynhoffnant, bythefnos yn yr Almaen gyda 77 o weithwyr ieuenctid ac arweinwyr eraill o 46 gwlad

Taith gerdded o Fangor i Gaerdydd mewn ymgyrch i ailagor y llinell drên rhwng gogledd a de Cymru

Lowri Larsen

Mae’r Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn yn gobeithio codi ymwybyddiaeth i’r fenter

Merched yn y mwyafrif am y tro cyntaf erioed ar Gyngor Tref Caernarfon

Lowri Larsen

“Lleisiau merched weithiau’n cael eu colli mewn cymdeithas,” yn ôl y cynghorydd Mirain Llwyd Roberts

Cynhadledd yn datgelu heriau bob dydd pobol sy’n fyddarddall

Lowri Larsen

Mae angen i fwy o bobol gael eu hyfforddi i ddeall anghenion y gymuned, yn ôl un sy’n gweithio yn y maes