Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Ethol Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

“Mae clwb Ffermwyr Ifanc yn ffordd dda i bobol sydd ddim o gefndir ffarmio ddysgu am amaethyddiaeth”
Noddfa Caernarfon

Prydau bwyd yn cael eu cynnig i’r rhai sy’n gorfod dewis rhwng bwyd a gwres

Lowri Larsen

“Mae angen cynlluniau fel hyn ac, os rhywbeth, mae angen mwy ohonyn nhw.”

Arddangos lluniau o chwarelwyr y gogledd yn Efrog Newydd

Lowri Larsen

Dangos sut beth ydy gweithio mewn chwarel ydy pwrpas y gyfres o luniau gan Carwyn Rhys Jones

Murlun o Gareth Bale wedi’i beintio gan bobol ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

Gweithiwr ieuenctid yn dweud bod pobol ifanc yn cael “ychydig o bad press” yn y dref, ac yn cwestiynu effaith toriadau cyllid i …

Aberdyfi: anelu at godi £600,000 i brynu swyddfa bost a garej i’r gymuned

Lowri Larsen

Daw hyn wedi gwrthod cais i godi 400 o dai yn y pentref glan y môr
Gill Brown

Grŵp artistiaid Môn “am drio cwrdd yn amlach” yn dilyn cyfnod heriol

Lowri Larsen

Mae arddangosfa grŵp Artistiaid Môn yn Oriel Ger y Fenai yn mynd yn ei blaen yn Llanfairpwll hyd at Dachwedd 27
Glanhawyr strydoedd Hwb Caernarfon

Tîm tacluso a glanhau Caernarfon yn magu “balchder bro”

Lowri Larsen

Mae Calvin Thomas, Chris Watts ac Elin Jones wrthi yn Stryd Llyn, Caernarfon