Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

“Torcalonnus” na fydd Pentref Ieuenctid yn rhan o’r Sioe Frenhinol eleni

Lowri Larsen

Fodd bynnag, mae’r penderfyniad yn golygu bod gan y Ffermwyr Ifanc fwy o sicrwydd ariannol wrth i’r argyfwng costau byw gael “cryn …

Creu bagiau ymolchi i ffermwyr sy’n cyrraedd yr ysbyty heb rai

Lowri Larsen

“Roedden ni’n meddwl ei fod yn ffordd wahanol o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned,” medd elusen Tir Dewi

Beth fydd dyfodol Tafarn yr Eagles yn Llanuwchllyn?

Lowri Larsen

Mae’r dafarn ar werth, ac mae’r perchnogion yn awgrymu y gellid ei phrynu fel tafarn gymunedol
Calon Tysul

Calon Tysul yn ceisio denu athrawon nofio sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Lowri Larsen

“Os maen nhw’n rhywun sy’n fodlon dysgu ac yn fodlon taflu ei hunain i mewn i bethau heb boeni gormod am wneud camgymeriadau, byddai’r cwrs yn …
Ann Davies a John Davies tu fas siop gemwaith 11+13 Rhodfa'r Gogledd, 2018

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

Lowri Larsen

Mae’r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu’r dref ers 75 o flynyddoedd
Llwy garu

“Mae’n bwysig i ni gadw ein hunaniaeth fel Cymry,” medd gwneuthurwr llwyau caru ar drothwy Dydd Santes Dwynwen

Lowri Larsen

Mae Osian Roberts yn cynnal sesiwn arbennig i greu llwyau caru ym Mhenygroes heddiw (dydd Iau, Ionawr 19)

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago
Dr Llinos Roberts

‘Gallu cynnig gwasanaethau iechyd yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu effeithiol’

Lowri Larsen

Roedd Dr Llinos Roberts yn un o’r rhai fu’n annerch rali Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos
Beca Roberts

Darpar ymgeisydd Plaid Cymru yn Arfon yn sefyll dros ieuenctid

Lowri Larsen

“Un rheswm rwyf yn sefyll yw oherwydd fy mod yn weddol ifanc,” medd Beca Roberts, sydd eisiau olynu Hywel Williams