Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

“Mae’n bwysig ein bod ni fel Cymry yn dathlu hudoliaeth ein hunain”

Lowri Larsen

Bydd dathliad o hud a lledrith Cymru yn Neuadd Ogwen, Bethesda heddiw (dydd Sadwrn, Ebrill 20), ac mae Bet Huws yn galw am ddathliad cenedlaethol

Menter gymunedol Y Dref Werdd ar flaen y gad

Lowri Larsen

Mae’n un o nifer o Hybiau Cymunedol Gwynedd sydd wedi derbyn cymorth hanfodol gan y Cyngor Sir

Adra yn trin eu tenantiaid yn “afiach”

Lowri Larsen

Mae dyn o Bontnewydd yn cyhuddo’r gymdeithas dai o esgeulustod, ar ôl i ddŵr arllwys o beipen yn ei gartref

Sefydlu Atal y Rhyfel Cymru i ymateb i’r “argyfwng parhaus” yn y Dwyrain Canol

Lowri Larsen

Dywed y mudiad newydd y byddan nhw’n helpu i gydlynu ymdrechion gwrth-ryfel a negeseuon heddwch ledled Cymru hefyd

Blwyddyn gron heb wasanaeth bws wedi ysgogi taith 30 milltir ar droed

Lowri Larsen

Aeth y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn ati i dynnu sylw at y mater

“Cyfleu emosiynau a theimladau pobol” am annibyniaeth mewn arddangosfa luniau

Lowri Larsen

Mae’r arddangosfa’n elfen “hanfodol” o brosiect ymchwil, yn ôl Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth

Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Coed y Brenin

Lowri Larsen

Mae dyfodol canolfan beicio mynydd gyntaf Cymru yn y fantol
Castell Penrhyn

Penrhyn a’i ddiwydiant

Lowri Larsen

Castell Penrhyn yn bwriadu rhannu rhagor o wybodaeth am ei hanes diwydiannol

Datblygu unedau busnes: ‘Yr her fawr ydy o le mae’r arian yn dod ar ôl Brexit’

Lowri Larsen

Cafodd y gwaith o ehangu ystad ddiwydiannol ei ddatblygu gan ddefnyddio arian Ewrop