Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Mari Bullock

Sgwrs gydag enillydd Medal yr Ifanc Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Daeth Mari Bullock, sy’n 17 oed, i frig y gystadleuaeth, ac mae golwg360 wedi bod yn siarad â hi am ei champ a’i darn buddugol

“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni
Gareth Bale gan Marc Loboda

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

Lowri Larsen

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”

Hanes Cymru a’r Cwricwlwm: “Mae angen rhoi sylw i hanes y genedl”

Lowri Larsen

Ymgyrchwyr yn “gwthio yn erbyn drws oedd yn lled agored yn barod”

Her magu teulu’n ystod y cyfnod clo dan sylw yng ngherddi buddugol Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Prif Weithredwr Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies, gipiodd gadair yr Eisteddfod eleni gyda chyfres o gerddi ar y thema ‘Ynysu’

Darn am alar yn cipio Medal Ryddiaith Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Siôn Wyn Roberts o Amlwch yn gobeithio y bydd ei ddarn yn helpu dynion eraill i siarad am eu teimladau

Cwrs Adfent Tregarth “yn mynd at wraidd a thraddodiadau stori’r Nadolig”

Lowri Larsen

“Rydym wir angen gobaith ar hyn o bryd,” meddai’r Parchedig Sara Roberts