Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

Cysur i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn creadigrwydd

Lowri Larsen

Maen nhw’n gweld cyfle o gael eu gorfodi i fynd yn alltud mewn gwlad estron, yn ôl athrawes fu’n cydweithio â nifer ohonyn nhw yng …
Logo Cyngor Ynys Môn

Cymorth ar gael wrth i Ynys Môn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Gwympo

Lowri Larsen

“Rydym yn cynnig sesiynau cymorth wythnosol a chyfleoedd i bobol Ynys Môn gynyddu eu hyder a’u symudedd; a heneiddio’n dda”

Therapi Cerdd: y clyw yw’r synnwyr cyntaf i ddatblygu yn y groth

Lowri Larsen

“Dywedwch bod y fam wedi bod yn gwrando ar Rownd a Rownd yn rheolaidd, gwnewch chi weld pan mae’r babi wedi cael ei eni”
Afon Teifi yn Llanbedr Pont Steffan

Achub y Teifi’n beirniadu “sbri fandaliaeth amgylcheddol” gan Lywodraeth San Steffan

Lowri Larsen

Mae gwaith lliniaru a lleihau ffosffadau ar waith yn yr afon, ac mae Achub y Teifi’n falch fod y mater yn nwylo Llywodraeth Cymru ac nid San …

Creadigrwydd yn y llais yn arwain at hapusrwydd

Lowri Larsen

“I fi, mae bod yn greadigol yn ganolog i bwy ydw i fel person,” medd Gwenno Dafydd

Clonc360 ar restr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru

Lowri Larsen

Mae’r wefan, sy’n rhan o rwydwaith cwmni Golwg, wedi’i henwebu ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Y rhwydwaith sy’n helpu plant â dyslecsia gyda’u creadigrwydd

Lowri Larsen

Mae cysylltiad anorfod rhwng y cyflwr a bod yn greadigol, medd un fam

Y Tŷ Blodau lle mae “ysbryd Duw yn dod allan”

Lowri Larsen

“Rwy’ jest ffeindio fy hun, pan rwy’n gwneud rhywbeth creadigol, fod yna ryddid. Mae fy ysbryd neu enaid yn teimlo’n ysgafnach”

Ar y lôn

Lowri Larsen

Mewn brys i gyrraedd yr ysgol, roeddwn wedi anwybyddu’r gyfraith.

Chwarae’n greadigol wrth helpu plant sy’n cael eu heffeithio gan ganser

Lowri Larsen

Yn ystod mis ymwybyddiaeth canser plant, mae gweithiwr cefnogi teuluoedd yn trafod gwaith creadigol y Joshua Tree