Lowri Jones

Lowri Jones

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Swyddi360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360 BangorFelin360 Fotio am Fory
Bro

Dathlu gohebwyr ifanc newydd ein bröydd

Ddechrau mis Tachwedd dewiswyd 15 person ifanc o ardaloedd Arfon a Cheredigion i gymryd rhan mewn cwrs newydd sbon i feithrin gohebwyr lleol
Bro

Blas o’r Bröydd: Nofel Newydd Angharad Tomos

… a mae anghytuno ynglŷn â chodi goleuadau Nadolig ar strydoedd Llanbedr Pont Steffan eleni
Celf

Cyhoeddi enillwyr Ffotomarathon Aber

Mewn darn barn ar Caernarfon360, Lowri Wynn sy’n holi pa effaith mae cyhoeddi sylwadau negyddol am ferched yn chwarae pêl-droed yn ei chael
Logo Golwg360
Dweud Eich Dweud

Blas o’r Bröydd: Presant i James Rodriguez gan hogyn o Ddeiniolen

Sut mae fideo o Ben Hughes gydag un o chwaraewyr pêl-droed gorau Ewrop wedi annog Echo Falls i greu potel win arbennig?
Diwylliant

Blas o’r bröydd

Mae Bro360 wedi bod yn cydweithio â Radio Beca i gynnal sgyrsiau ar sut gymdeithas ry’n ni am ei gweld wedi’r argyfwng
Diwylliant

Hel atgofion am y Brifwyl

Maen nhw’n felys ac yn niferus – atgofion pobol ledled Cymru o ymweliadau’r Eisteddfod Genedlaethol â’u milltir sgwâr
Cefn Gwlad

Cyfnod Covid ‘tawel’ i Bro360?

Lowri Jones sy’n trafod gwaith Bro360 yn ystod cyfnod y coronafeirws
Logo Golwg360
Diwylliant

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobol leol am eu milltir sgwâr yr wythnos ddiwethaf
Hyn a’r Llall

Blas o’r Bröydd

“Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Yndy? Ardal mor hardd â hyn, ac mae pobol yn dal i poliwtio’r amgylchedd?”