Jason Morgan

Jason Morgan

Symud o Gaerdydd i’r Gogs

Jason Morgan

“Dyma fi yma heddiw wedi gwneud un o benderfyniadau mawr bywyd: derbyn cynnig ar fy nhŷ yng Nghaerdydd”

Dw i wedi ymuno gydag undeb lafur

Jason Morgan

“Go brin y bu yna gyfnod mwy pryderus i weithwyr cyffredin yn y Deyrnas Unedig ers degawdau”

Defnyddio hil fel tarian i geisio osgoi beirniadaeth

Jason Morgan

“Roedd ychwanegu “Bangladeshi”, a hynny’n ddiangen, at ei sylwadau’n graff (ym marn Mark Drakeford, o leiaf)”

Methu delio gyda’r gwres

Jason Morgan

“Lwcus bod gen i ddau ffan yn y tŷ sydd ymlaen drwy’r dydd fwy na heb, neu mi fyddwn i wedi torri fel arall”

Rhywbeth mawr yn bod ar bobl sy’n casáu cŵn

Jason Morgan

“Ers 2020, dim ond 12 o bobl fu farw yng ngwledydd Prydain o ganlyniad i ymosodiad gan gi. Bu farw 98 oherwydd ymosodiadau gan wartheg”

Datgan bod Argyfwng Natur… a gwneud fawr ddim

Jason Morgan

“Mae yna fai ar ein trydydd sector llywaeth… sy’n blaenoriaethu perthnasau da â gwleidyddion dros ganlyniadau go-iawn”

Angen trît o bryd i’w gilydd

Jason Morgan

“Bydd rhai ohonoch wedi sylwi ar fanylion calorïau yn treiddio i fwydlenni wrth i chi naill ai fynd allan am bryd o fwyd neu wrth archebu …

Sesiynau holi Mark Drakeford yn affwysol o ddiflas

Jason Morgan

“I’r graddau byddai rhywun yn cael trafferth aros yn effro ar eu cyfer ar ôl deg llinell o gocên”

Twristiaeth wedi mynd dros ben llestri

Jason Morgan

“Peidiwch â disgwyl lle mewn bwyty heb fwcio wythnosau ymlaen llaw. Nefoedd, mae hyd yn oed y têc-awês yn orlawn”

Gareth Bale MBE

Jason Morgan

“O leiaf dydi Gareth Bale ddim yn rhagrithiwr.