Jason Morgan

Jason Morgan

360 Golwg360

Melltith Seisnigo ein henwau cynhenid

Iaith estron, ddi-wraidd a gorfodol ydi’r Saesneg o hyd yng ngogledd-orllewin ein gwlad

Tair stori, tair sedd

Gyda’r etholiad ar y gorwel, Jason Morgan sy’n cymryd pip ar dair sedd arwyddocaol sydd heb gael y sylw y maen nhw’n ei haeddu

Dadl deledu’r BBC – “cael cynulleidfa rithiol yn wastraff amser”

Noson gymysg i’r arweinwyr oedd hi yn stiwdio’r BBC, meddai Jason Morgan

Y gri sy’n crafu arna i

Ro’n i’n sâl yn clywed eu hachwyn, fel petai’n hunanaberth o’r mwyaf

Dau bôl yn dweud dim?

YouGov ac Opinium yn rhyddhau polau – ond a oes unrhyw beth o werth i’w weld mewn difri?

Chawn nhw mo fy arian i eto, Peroni ai peidio

Gyda fy mhen-blwydd i’r wythnos yma, a’r tafarndai’n dechrau ail-agor, fe fyddech chi’n meddwl fy mod i’n gobeithio mynd am beint ryw ben

Argraffiadau o’r ddadl deledu gyntaf

Jason Morgan sy’n dadansoddi noson fywiog yn stiwido deledu ITV nos Sul rhwng arweinwyr Plaid Cymru, Llafur a’r Ceidwadwyr

Y broblem efo cenedlaetholwyr yn glafoerio dros Drakeford…

Y gwir plaen ydi, dan arweiniad Llafur, mae cyfraddau marwolaeth Cymru ymhlith y gwaethaf yn y byd

Pwy ddaw allan dros bwy?

Jason Morgan sy’n ceisio dyfalu faint o bobl fydd yn pleidleisio eleni, ac yn ystyried a fydd hynny’n rhoi cliw i ni am y canlyniad

Plaid Cymru’n paratoi … ond at beth?

Gydag annibyniaeth ar yr agenda, a all Plaid Cymru ddod â chyfnod o segura etholiadol i ben?