Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

Boris Johnson

Boris Johnson yn “ymddiheuro o’r galon” am bartïon yn Downing Street

Jacob Morris

Ond Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn dweud ei fod yn credu ei fod mewn digwyddiad gwaith

Drakey yn glynu at ei gynlluniau

Jacob Morris

“Mae’r gwleidyddion wedi bolltio nôl am y Bae’r wythnos hon… wel, o leiaf yn agor y gliniaduron wedi’r Nadolig, wrth i’r Senedd …

AS Plaid Cymru’n yn emosiynol ar lawr y siambr gan alw am roi’r gorau i ‘ynysu a gwahanu’ pobl â dementia

Jacob Morris

Yn ddagreuol ar lawr y siambr yn ystod Cwestiynau’r Prif Weiniog fe soniodd Liz Saville-Roberts am ei phrofiad personol gyda diganosis …

“Mae yna feddyginiaeth i drin HIV, ond ddim y stigma”

Jacob Morris

Er bod deugain mlynedd ers i’r achosion HIV/AIDS cyntaf ymddangos yn yr 1980au, mae’n parhau i fod yn destun tabŵ

Galw am ddileu’r drosedd ‘methu gweithio gartref’

Jacob Morris

“Mae gennym sefyllfa lle gallai cyflogwyr orfodi eu gweithwyr yn ôl i’r gwaith – a’r gweithwyr yn cael y ddirwy!”
AoS yn rhithwir yn y Senedd

Aelodau’r Senedd yn craffu ar gyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Jacob Morris

Plaid Cymru’n croesawu’r cyfyngiadau diweddaraf tra bod y Ceidwadwyr am weld mwy o dystiolaeth a “sgwrs genedlaethol …

Drakey – y dyn fydd yn dwyn y Dolig… eto?!

Jacob Morris

“Mae newid yn y gwynt o ran cyfyngiadau Covid gyda sôn am eu tynhau ymhellach cyn y Dolig”

Cnoi cil ar y flwyddyn a fu gyda Carwyn Jones

Jacob Morris

“Mae yna fwy o fygythiad i ddiogelwch ein gwleidyddion nag erioed o’r blaen a’r peiriant sy’n creu hynna yw’r cyfryngau cymdeithasol”

“Angen i Boris Johnson ymddiswyddo,” meddai Liz Saville-Roberts

Jacob Morris

Daw hyn wrth i adroddiadau ddweud y gallai’r ymchwiliad i barti Nadolig yn Downing Street gael ei ehangu i gynnwys digwyddiadau honedig eraill

Clywch lu’r nef… ond a yw pawb yn seinio’n un?

Jacob Morris

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae