Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

360 Golwg360

Ffiniau etholiadol: aelodau seneddol Plaid Cymru yn rhannu barn am y newidiadau

Bydd etholaethau Ben Lake a Liz Saville Roberts yn cael eu heffeithio gan y cynlluniau newydd

Gareth Hughes: O’r Bae i’r brwsh paent

Mae wedi bod yn newyddiadura yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd ers pan gafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei sefydlu nôl yn 1999

20 mlynedd ers 9/11, a yw’r ‘Berthynas Arbennig’ yn bodoli bellach?

“Wedi Brexit, fe fydd Prydain a Chymru angen yr Unol Daleithiau er mwyn cynyddu grym bargeinio Prydain wrth wneud cytundebau masnach o amgylch y byd”

Covid-19: Diogelwch disgyblion yn y dosbarth

“Mae yna bryder ein bod ni’n gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu gwario ar beth allai fod yn nwy gwenwynig a niweidiol”

‘Tra bydd prinder gweithwyr, ni fydd amaethu’

Gyda digon o drafod yn y newyddion am silffoedd gweigion yn ein siopau a diffyg gyrwyr loris, mae effeithiau Brexit yn araf ymddangos

Affganistan: anobaith wedi ugain mlynedd o wrthdaro

Mae’r dyfodol yn ansicr, gyda hawliau menywod a rhyddid gwleidyddol trigolion y wlad yn y fantol

Galw ar Lywodraeth Cymru i ddod at ei choed dros gynlluniau plannu coedwigoedd

‘Mae’r Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd yn ceisio mynd at wreiddiau cynhesu byd-eang drwy annog pobl i blannu coed yn eu gerddi’

Angen rhagor o nyrsys epilepsi arbenigol yng ngorllewin Cymru

Mae hyn yn cyfateb i 3,500 o gleifion i bob nyrs – y gyfradd sy’n cael ei argymell yw 300 o gleifion ar gyfer pob nyrs

Ffibrosis systig: Profiad merch tra’n cysgodi yn ystod y pandemig “yn warthus”

Galw am ymchwiliad Covid-19 i Gymru wedi i blentyn sy’n byw gyda chyflwr Ffibrosis Systig fethu â chael nwyddau o’r archfarchnad

“Mae hyn wir yn fy mrifo”: ymateb amaethwr i sylwadau’r Gweinidog Newid Hinsawdd am fwyta cig

Daw ei feirniadaeth yn dilyn sylwadau Julie James, y Gwienidog Newid Hinsawdd, y dylai pobol fwyta cig ar wyliau penodol yn unig