Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

Boris yn dianc i Gonwy

Jacob Morris

Fe ymddangosodd mwy fel Bob The Builder na Phrif Weinidog wrth honni ei fod yn “gefnogwr angerddol” dros ddatganoli

Aelod Seneddol Ynys Môn am “ymladd gyda’i chalon a’i hysbryd” dros ynni niwclear

Jacob Morris

Gofynnodd Boris Johnson yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog a allai Llywodraeth Cymru ariannu cynllun Wylfa yn ystod y Senedd hon

‘Thelma a Louise’: galw pellach yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ar i Boris Johnson ymddiswyddo

Jacob Morris

Gwnaeth Keir Starmer gymharu Boris Johnson a Rishi Sunak â ‘Thelma a Louise’, “wrth iddyn nhw yrru’r wlad oddi ar y …

Cyhuddo cylchgrawn Golwg o “bwmpio stwff mas yn erbyn y Ceidwadwyr”

Jacob Morris

“Rwy’n darllen Golwg bob wythnos, mae’n gylchgrawn da ac rwy’n mwynhau ei ddarllen cyn mynd i’r gampfa,” meddai …

Rocio Cifuentes – Comisiynydd Plant nesaf Cymru

Jacob Morris

“Mae yna fwlch enfawr rhwng cyfleoedd i bobl ifanc sydd o gefndiroedd mwy breintiedig a’r rheiny o gefnir tlawd, ac mae’n fwlch sy’n prysur …

Drakey yn dal ei dir

Jacob Morris

Yr wythnos hon mae’r Torïaid a’r Lib Dems yn uchel eu cloch wrth alw am derfyn ar ddefnydd y pasys covid

Dafydd Iwan, ‘Tynged yr Iaith’ a dyfodol y Gymraeg

Jacob Morris

“Yn y pen draw nid swyddogion, deddfau, na pholisïau sy’n mynd i achub yr iaith, ond pobol ar lawr gwlad yn ei defnyddio hi”

Be’ ddaw o Radio Cymru?

Jacob Morris

“Bydd rhewi’r gyllideb yn effeithio ar y Bîb yma yng Nghymru gydag ansicrwydd am y model ariannu wrth edrych i’r dyfodol”

Ymddiheuriad Boris Johnson wedi llwyddo i “dynnu ychydig o wynt allan o hwyliau’r dicter,” medd Guto Harri

Jacob Morris

“Mae e ’di corddi a chynddeiriogi nifer fawr o bobol ar lawr gwlad ac wedi anesmwytho Aelodau Seneddol Plaid ei hun yn ddirfawr”

2022: Beth fydd yn codi ei ben i Ben Lake? 

Jacob Morris

“Rydym ni’n gweld mwy o aelodau Ceidwadol yn daer yn erbyn datganoli”