Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

360 Golwg360

Pryder am effaith rhestrau aros i weld deintydd ar gleifion yn sgil y pandemig

Yn ôl ffigyrau’r Gwasanaeth Iechyd, mae cyrsiau triniaeth ddeintyddol wedi gostwng dros 75% yn 2020-2021

Cyfnewid y Cymry yn y cabinet cysgodol

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Adam Price: Y tad sydd dal yn Fab Darogan?

“Penderfynais godi fy hun nôl lan ac edrych ar ffyrdd eraill o wireddu’r hyn roeddwn am weld [ar gyfer] Cymru”

Y Llywydd yn cymryd cyngor cyfreithiol ynghylch cytundeb Llafur a Phlaid Cymru

Yn ôl Elin Jones mae’r “trefniadau” yn newydd ac yn codi cwestiynau am y ffordd mae’r Senedd yn cynnal ei busnes

Cynghrair Twristiaeth Cymru’n beirniadu cynlluniau i fynd i’r afael â’r argyfwng ail dai

Eisoes mae papur newydd ‘The Telegraph’ wedi beirniadu’r cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru sy’n addo mynd i’r afael â’r argyfwng

Pryder am ddyfodol ffermydd teuluol wrth i Lywodraeth y Deyrnas Unedig daro cytundebau masnach

Fe glywodd y Pwyllgor Materion Cymreig am yr effaith niweidiol y gallai cytundebau ei chael ar gymunedau gwledig a’r Gymraeg

Tik Tok: Amser diogelu athrawon rhag sarhad ar-lein

“Mae athrawon ledled Cymru wedi’u targedu gyda fideos difenwol a sarhaus a bostiwyd gan y disgyblion hyn ar TikTok”

Mewn Llafur mae elw i Blaid Cymru?

Mae’r ddau sosialydd o Sir Gâr, Adam Price a Mark Drakeford, yn chwifio’r faner dros fath newydd o “wleidyddiaeth aeddfed”

Cytundeb Cydweithio: bydd gan Blaid Cymru heriau cyn yr etholiad nesaf, yn ôl sylwebydd gwleidyddol

Daw sylwadau Gareth Hughes wedi i Lafur a Phlaid Cymru ddod i gytundeb i gydweithio ar 46 o feysydd gwahanol

Pryder am effaith carthion ar afonydd Cymru

Yn dilyn Deddf Amgylchedd 2021 sydd wedi ei phasio yn San Steffan, mae AoSau yn poeni bod afonydd Lloegr wedi eu diogelu’n well na rhai yng …