Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

360 Golwg360

Cartref Swyddogol i Brif Weinidog Cymru?

Ers i brotestwyr ymgynnull y tu allan i gartref Mark Drakeford yr wythnos ddiwethaf mae cryn drafod wedi bod am ddiogelwch y Prif Weinidog

Galw am gynllun clir i gyrraedd y targed o wneud Cymru’n genedl carbon net sero erbyn 2050

Daw hyn wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ddweud bod angen mynd i’r afael ar frys â’r heriau sy’n wynebu ynni gwyrdd …

Rheolau gollwng slyri i afonydd yn corddi’r dyfroedd

Mae ffermwyr yn mynd yn erbyn y lli gan bwyso ar Lywodraeth Cymru am dro pedol trwy fynd i’r Uchel Lys

60 mlynedd o holi’r Prif Weinidog yn PMQs

“Ydy’r byd yn lle gwell gyda sesiwn holi’r Prif Weinidog? Wel, mae e sicr yn llwyddo i fachu sylw pobl”

Pobl yn ymddiried mewn newyddion print a darlledu yn fwy na gwefannau cymdeithasol

Daw hyn i’r amlwg ar ôl i’r rheoleiddiwr Ofcom gyhoeddi ei adroddiad blynyddol

Protestiadau tu allan i dŷ Mark Drakeford: “yr heddlu heb gymryd y mater o ddifrif”

Angen i’r heddlu “fynd i’r afael â’r bobl hyn sy’n cymell pobl i dorri’r gyfraith”, yn ôl Aelod o’r …

Galw am ddiwygio ‘rheol hynafol’ yn San Steffan

Mae’r cyn-Lefarydd John Bercow eisiau diwygio’r rheol sy’n atal aelodau seneddol rhag cyhuddo aelod arall o ddweud celwydd

‘Streicio pe bai angen’ medd un nyrs y Gwasanaeth Iechyd

“Rydym wedi rhoi ein bywydau ni yn y fantol i achub cymdeithas ac mae’r codiad pitw yma yn sarhad ar ein gwaith.”

‘Y diwylliant Cymraeg wastad wedi bod yn amlethnig’

Yn ôl Simon Brooks mae ei gyfrol ddiweddaraf yn gyfle i drafod aml ethnigrwydd ac aml-ddiwylliannedd

Hosbisau i blant – “Mae’r anghysondeb sydd yng ngwledydd Prydain yn ofnadwy”

Mae cyn-reolwr banc sy’n wyneb newydd yn y Bae ers cael ei ethol ym mis Mai wedi codi’r mater ar lawr y Senedd