Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

Hefin David: llais Llafur ar y meinciau cefn

Jacob Morris

Mi dreuliodd Aelod o’r Senedd Caerffili fis cynta’r flwyddyn yn trydar yn Gymraeg yn unig

“Anufudd-dod sifil mor bwysig ag erioed” – Neges glir ar drothwy rali Tynged yr Iaith 2022

Jacob Morris

“Pwrpas dydd Sadwrn, felly, yw ‘a fydd dyfodol i gymunedau Cymraeg?’ ac ‘a fydd cymunedau’n gallu datblygu i fod yn Gymraeg ac yn gynaliadwy?’”

Yr ifanc â wyr, y gwleidyddion a dybia?

Jacob Morris

Mae ail Senedd Ieuenctid Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos hon

Gwella trafnidiaeth y Gogs?

Jacob Morris

“Teg dweud nad yw Cymru yn arwain pan ddaw hi at drafnidiaeth”

Guto Harri yn ateb y Cymry sy’n ei feirniadu

Jacob Morris

“Mae yna bob math o sylwadau dirmygus yn fy erbyn i fel Cymro Cymraeg, gwladgarol, cydwybodol”

Guto Harri – Boris angen “canolbwyntio ar ddelifro”

Jacob Morris

“Mae’n bryd tynnu bys mas a rhoi’r trwyn ar y maen a gwneud yn siŵr fod yr addewidion yna yn cael eu cadw”

‘Mae angen ymchwiliad i’r camddefnydd o arian gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig’

Jacob Morris

Yn ôl Delyth Jewell, fu’n gweithio yn San Steffan, mae angen ymchwiliad er mwyn “adfer gonestrwydd mewn gwleidyddiaeth”

David TC Davies: “S4C yn llawer iawn mwy na sianel deledu”

Jacob Morris

“Mae’n bwysig iawn i mi fod y Llywodraeth yn deall pa mor bwysig yw S4C. Nid jyst fel sianel deledu ond i’r holl iaith”

“Gwneud gwleidyddiaeth mewn modd mwy aeddfed”

Jacob Morris

Mae Cefin Campbell yn pontio rhwng Plaid Cymru a’r Llywodraeth Lafur, er mwyn hwyluso cydweithredu