Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

360 Golwg360
Llun gwneud o sut y bydd yr atomfa newydd yn edrych

Wylfa Newydd: trafodaethau “cychwynnol” gyda chwmnïau “sydd wedi gwneud cynigion i ddatblygu’r safle”

Galw ar y Canghellor Rishi Sunak i ymrwymo i’r prosiect yn ei adolygiad gwariant am y tair blynedd nesaf

Dim pàs, dim mynediad

“Pàs covid ac nid pasbort brechu yw hyn, mae pobl wedi cyfarwyddo gyda defnyddio pethau fel hyn erbyn hyn”

Bwrlwm y Bae

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae
Carchar

Galw am fynd i’r afael â hiliaeth yn y system gyfiawnder yng Nghymru

Mae’r gwrthbleidiau yn galw am fwy o ymchwil a data cyfredol i ddeall y sefyllfa bresennol

Dwy blaid o blaid ei gilydd?

Fe daniwyd y tymor seneddol gyda’r sôn bod trafodaethau ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru

Bwrlwm y Bae

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Llafur yn ceisio “gwneud eu bywydau’n haws” with gydweithio â Phlaid Cymru, yn ôl sylwebydd gwleidyddol

Mae Llywodraeth Lafur Cymru a Phlaid Cymru wedi gwneud addewid i gydweithio ar bolisïau

Ffiniau Etholiadol yn hollti barn

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi map o etholaethau San Steffan ar eu newydd wedd

Jane Dodds: Yr unig Lib Dem neu’r Lib Dem unig?

“Dw i’n meddwl fod agen therapi arna i wrth hyd yn oed meddwl am y cyfnod hynny – y glymblaid!”

“Syndod” sylwebydd gwleidyddol ynghylch cytundeb Llafur a Phlaid Cymru yn y Senedd

Cytundeb sy’n “dangos bod Llafur a Phlaid Cymru yn gallu cydweithio â’i gilydd fel bloc cryf yn erbyn y Ceidwadwyr”