Mae gogledd Cymru wedi cael ei siâr o ymwelwyr annymunol gyda nifer yn dianc o sŵn y dinasoedd yn aml am ychydig o lonydd.

Ac mae’n debyg fod Boris o’r un feddwl, gan fentro i Gonwy am ychydig oriau i gael llonydd o ryw fath ta beth.

Gwell haid o gamerâu a newyddiadurwyr yn ei ddilyn na Sue Gray ac ASau Torïaidd yn San Steffan!

Fe ymddangosodd mwy fel Bob The Builder na Phrif Weinidog wrth honni ei fod yn “gefnogwr angerddol” dros ddatganoli.