Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Geraint Jones

“Rhaid mynd dros y tresi unwaith yn rhagor”

Gohebydd Golwg360

Geraint Jones, neu ‘Twm Trefor’, oedd y Cymro cyntaf i fynd i garchar dros y Gymraeg
Ambiwlans

Gweithwyr ambiwlans yn treulio shifftiau cyfan tu allan i ysbytai gydag un claf yn “aml iawn”

Gohebydd Golwg360

“Mwyafrif yr adegau, rydym yn gorfod ymddiheuro i gleifion a’u teuluoedd gan eu bod nhw wedi gorfod disgwyl mor hir amdanom ni,” …

Adroddiad ar dâl o £95,000 i gyn-brif weithredwr cyngor yn canfod “methiant llywodraethu difrifol”

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Canfu archwilwyr enghreifftiau o swyddogion yn methu â chyflawni eu dyletswyddau proffesiynol yn briodol, gan ddiystyru cyngor cyfreithiol allanol

10% o staff y GIG a diffoddwyr tân Gogledd Cymru ddim yn y gwaith oherwydd Omicron

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

“Rydym yn hynod ddiolchgar am ymroddiad ein staff, sydd wedi gohirio absenoldeb ac sy’n gweithio oriau ychwanegol”

Gosod tri bwrdd gwybodaeth i gyd-fynd â chofeb Picton yng Nghaerfyrddin

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol) a Gohebydd Golwg360

Roedd galwadau wedi bod i dynnu’r gofeb lawr, ond penderfynwyd ei chadw ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater

Gweinidogion yn ystyried codi’r Dreth Trafodiadau Tir ymhellach

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Ar hyn o bryd, rhaid i bobol sydd am brynu ail gartrefi yng Nghymru dalu treth o 4% o leiaf ar ben yr hyn sy’n daladwy ar gyfer eu band

“Os ydyn nhw’n gwneud hyn yn Fienna, gallwn ni ei wneud e’n Aberystwyth!”

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Cynghorwyr yng Ngheredigion eisiau newid polisi i ganiatáu gwasanaeth cart a cheffyl yn Aberystwyth
Arwydd Ceredigion

Gostyngiad o £6m i raglen gyllido Cyngor Ceredigion

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Roedd oedi mewn prosiectau ar draws y sir wedi achosi i’r Cyngor wneud toriadau

Trafod ailadeiladu Ysgol Uwchradd Prestatyn wythnos nesaf

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Mae llawer o gwynion wedi codi ynghylch safon adeiladau’r ysgol, sy’n disgyn i ddarnau yn ôl rhai