Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Golwg360
Ysgol Abersoch

Cabinet Cyngor Gwynedd i drafod pryderon newydd dros gau Ysgol Abersoch

O ganlyniad i’r pryderon, bydd y cabinet yn trafod y penderfyniad eto yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cais Wrecsam am statws dinas yn achosi dadlau

Arweinydd grŵp Plaid Cymru, Marc Jones, yn lambastio trafodaethau am statws dinas i Wrecsam, gan ddweud eu bod yn cael eu cynnal “yn …

Pleidlais dros y penwythnos ar ddyfodol cerflun H.M. Stanley

Roedd cysylltiadau H.M. Stanley ag imperialaeth Ewropeaidd wedi sbarduno protestiadau’n erbyn y cerflun

Galw am rymoedd i warchod enwau lleoedd Cymraeg yn Sir Gâr

Mae’r Cyngor wedi cefnogi cynnig sy’n dweud y dylid pob enw tŷ neu stryd newydd fod yn Gymraeg

Rhybudd am brinder gofalwyr yng Nghaerfyrddin

Cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol am i brinder gofalwyr sbarduno’r un ymateb a phrinder gyrwyr lorïau

Cyngor Merthyr Tudful am gynnal pleidlais dros statws dinas

Bydd y cyngor sir yn cyfarfod wythnos nesaf er mwyn pleidleisio dros wneud ymgais swyddogol am statws dinas

Cynnydd mewn cychod yn nociau Gwynedd yn ystod 2021

Bu hefyd gynnydd yn nifer yr achosion o staff yn cael eu cam-drin dros yr haf

Cynlluniau i droi hen ysgol ym Môn yn letyau gwyliau

Mae’r adeilad bellach yn wag ar ôl i Ysgol Gynradd Llanddeusant gael ei chau yn 2011

Gostwng terfyn cyflymder ger Castell Gwrych yn ystod ffilmio I’m A Celebrity… ar ôl damwain angheuol

Bu farw Sharn Hughes yn y ddamwain ar 21 Tachwedd y llynedd

Cais newydd ar gyfer 84 o dai ger yr Wyddgrug

Roedd cynlluniau blaenorol wedi eu gwrthod oherwydd pryderon am ddiffyg gofod agored a thraffig