Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Golwg360
Arwydd Ceredigion

3,500 o blant yn byw mewn tlodi yng Ngheredigion

Roedd y Cyngor hefyd wedi cofnodi dros 100 achos o ddiogelu plant rhag niwed rhwng mis Ebrill a Mehefin

Cyngor Môn yn penderfynu cadw stondin laeth teulu lleol

“Mae’n mynd i sicrhau darpariaeth leol a diwallu angen lleol, gan greu swydd ar y fferm deuluol,” medd un cynghorydd.

Gwynedd â’r cyfraddau Covid-19 uchaf yng Nghymru

Mae gan y sir 694.4 achos ymhob 100,000 o’r boblogaeth

Dŵr o fryniau serth y Rhondda oedd achos llifogydd Treherbert

Pum ceuffos wedi eu nodi fel rhai a achosodd y llifogydd i eiddo, gyda’r pump ohonyn nhw mewn dwylo preifat.

Cynnig cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd ger Pontypridd

Y cais yn cynnig adeiladu ysgol newydd gwerth £12.5m ar safle Ysgol Heol y Celyn yn Rhydyfelin, gyda’r disgwyl iddi agor ym mis Medi 2024

‘Angen chwyldro mewn gofal cymdeithasol’

Rhai gweithwyr gofal cymdeithasol yn symud i weithio yn y sector manwerthu gan fod y sector honno’n talu’n well, meddai cynghorwyr yn …

Cyhuddo Cyfoeth Naturiol Cymru o fethu rhwystro llifogydd ar Ynys Môn

“Mae hyn yn difetha bywoliaeth ffermwyr ac mae’n gorlifo tir o safon sy’n cynhyrchu bwyd”

Unig gynghorydd y Gwyrddion yng Nghymru yn ymuno â Phlaid Cymru

Roedd y Cynghorydd Emily Durrant yn ymgeisydd i’r Blaid Werdd yn Etholiad y Senedd 2021

Ysgol Abersoch

Cabinet Cyngor Gwynedd i drafod pryderon newydd dros gau Ysgol Abersoch

O ganlyniad i’r pryderon, bydd y cabinet yn trafod y penderfyniad eto yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cais Wrecsam am statws dinas yn achosi dadlau

Arweinydd grŵp Plaid Cymru, Marc Jones, yn lambastio trafodaethau am statws dinas i Wrecsam, gan ddweud eu bod yn cael eu cynnal “yn …