Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Cwestiynu ffi casglu gwastraff gwyrdd ym Môn wrth i gyfraddau compostio ostwng

Roedd y Cyngor wedi cofnodi 593 tunnell (24%) yn llai o wastraff gardd ers cyflwyno’r yn Ebrill 2021

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol”