Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Protestwyr yn mynnu y dylai Cyngor Gwynedd wneud mwy ynghylch newid hinsawdd

“Cyngor Gwynedd yn parhau i weithredu fel petai dim o’i le”
Ysgol Abersoch

Galw am graffu ar benderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch

Cafodd y penderfyniad i gau’r ysgol ei gymeradwyo fis diwethaf er gwaetha’r pryderon lleol

Cynlluniau i droi hen ysgol ym Môn yn letyau gwyliau

Mae’r adeilad bellach yn wag ar ôl i Ysgol Gynradd Llanddeusant gael ei chau yn 2011

Gwrthod cynlluniau i adeiladu caffi a bar newydd yn Abersoch

Y cynlluniau yn “debygol o arwain at adleoli parcio oddi ar y safle gan gynyddu’r tebygolrwydd o anghyfleustra a pherygl ar y …

Cwestiynu ffi casglu gwastraff gwyrdd ym Môn wrth i gyfraddau compostio ostwng

Roedd y Cyngor wedi cofnodi 593 tunnell (24%) yn llai o wastraff gardd ers cyflwyno’r yn Ebrill 2021

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol”