Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

‘Rhaid derbyn yn llawen y bydd yr iaith yn newid os ydyn ni am gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg’

Cadi Dafydd

“Mae safonau’n newid dros amser beth bynnag, maen nhw’n newid yn gyson”
Dafydd Iwan a thîm pêl-droed Cymru

Pêl-droed Cymru a’r Gymraeg: “Roedd rhaid i’r Gymdeithas fod yn berthnasol”

Cadi Dafydd

“Dydy lot o’r chwaraewyr ddim yn dod o Gymru… felly [rydyn ni’n trio] cyflwyno ryw fath o hunaniaeth Gymraeg, diwylliant Cymru, …

Trafod y posibilrwydd o gynnal rhannau o’r Eisteddfod yn hybrid

Cadi Dafydd

“Ffordd arall o roi mynediad i bobol i’r Eisteddfod a’i fwynhau o, dyna ydy’r gobaith”

Llety i godi hyder dysgwyr Cymraeg

Cadi Dafydd

Chwalu’r ffin rhwng dysgwyr a’r gymuned Gymraeg yw nod prosiect newydd yn Llanbedr Pont Steffan

Cerfluniau sy’n ystyried ymateb corfforol eu cynulleidfa

Cadi Dafydd

Mae gan y gynulleidfa ran amlwg yng ngwaith cerflunydd ifanc o Ddyffryn Conwy

Pa mor gynhwysol yw’r Sîn Roc Gymraeg?

Cadi Dafydd

“Rydych chi’n gorfod adeiladu teulu’ch hunan, achos dw i’n credu bod y gynrychiolaeth [LHDTC+] yn ofnadwy”

Sgwrs gyda Siôn Aled Owen: Un o’r tri oedd yn deilwng o’r Goron eleni

Cadi Dafydd

Y bardd yn teimlo ei fod “wedi ennill mwy” drwy’r feirniadaeth hael na phan enillodd y Goron yn 1981

Y cynghorydd ifanc sy’n barod ei gymwynas i’r Gymraeg

Cadi Dafydd

Does yna ddim byd mwy pleserus na phan mae pobol yn dod ata’i efo problem a dw i’n ffeindio ffordd o’i datrys hi

Perfformio yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin: “Dw i naill ai’n panicio neu dw i’n hollol llorweddol am y peth”

Cadi Dafydd

“Heb ddatgelu gormod, mae’r diwedd wastad yn newid bywyd un person yn y gynulleidfa,” meddi Esyllt Sears am y sioe fydd hi’n ei …

Disgwyl am y golau ar draethau Cymru

Cadi Dafydd

Golwg ar arfordir Cymru, o Landudno i Borthcawl, yw testun arddangosfa ffotograffiaeth newydd un o orielau’r brifddinas