Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Y nyrs sy’n ymarfer ei Chymraeg gyda’i chleifion

Dysgodd Shumita Palit Gymraeg heb fynd yn agos at yr un dosbarth, ond yn hytrach drwy fagu plant yn Gymraeg a thrwy ei gwaith yn nyrsio cleifion

Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy’n byw â HIV

Dawnsio yn yr O2 Arena gydag Andrea Bocelli

“Dw i’n joio gweithio gyda phlant o Gymru achos mae o mor brin iddyn nhw gael siawns i ddysgu dawns drwy gyfrwng y Gymraeg”

Cynnal gŵyl i ddathlu bywyd a gwaith Jan Morris, a dod ag arbenigwyr ar lenyddiaeth a theithio ynghyd

Roedd Jan Morris yn “bwysig dros ben fel cynrychiolydd Cymru i’r byd”, yn ogystal ag yn sgil ei lle yn hanes llên Cymru, meddai Mike …

‘Angen buddsoddiad i sicrhau bod rheilffyrdd Cymru’n gallu gwrthsefyll llifogydd’

Liz Saville Roberts yn dweud ei bod hi’n “bryderus” am effaith posib llifogydd ar drafnidiaeth wrth drafod HS2 a chytundeb Llafur …

Y cytundeb rhwng Plaid Cymru a’r Llywodraeth yn “gam pwysig iawn ymlaen”

Er na fydd gan Blaid Cymru Weinidogion na Dirprwy Weinidogion yn Llywodraeth Cymru, mae hynny “fantais”, meddai Siân Gwenllian AoS

Y Cymro yn Sweden sydd am adrodd “stori’r dyn bach”

Yn ogystal â chynhyrchu ffilmiau ar gyfer sianeli teledu yn Sgandinafia a’r Almaen, mae Dylan Williams wedi gweithio ar rai i S4C, BBC, a Netflix

Sinema annibynnol yn Abertawe’n gwrthod gweithredu pasys Covid

“Mae’n gwahaniaethu, mae’n gwrthddweud ei hun, yn rhagrithiol, a does gan fusnesau annibynnol ddim yr adnoddau i gyflwyno’r fath raglen”

Y dyn sy’n troi at y padlfwrdd a’r dŵr i dawelu ei feddwl

“Tra ti ar y dŵr, ti jyst in the zone, yn canolbwyntio ar beth ti’n ei wneud”

Beicio o Gaernarfon i Gaerdydd gyda negeseuon yn galw am weithredu i daclo’r argyfwng tai

Er bod y broblem gydag ail dai yn un “hynod leol”, y syniad yw “mynd â’r broblem i le mae’r pŵer a’r bobol sy’n gwneud gwahaniaeth”