Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

Casnewydd

Pwyslais lleol yng ngŵyl Gymraeg Casnewydd i “adlewyrchu’r diddordeb” yn yr iaith

Cadi Dafydd

Fe fydd Gŵyl Newydd, unig ŵyl gelfyddydol Gymraeg y ddinas, yn dychwelyd am y pumed tro ddiwedd y mis

‘Perygl i ormodedd o feysydd carafanau newid natur rhannau o Sir Benfro’

Cadi Dafydd

Mae’r cynghorydd lleol yn galw ar y Cyngor i ystyried adroddiad sy’n nodi bod chwe ardal yn y sir ar gapasiti llawn ar gyfer meysydd carafanau

Yr heliwr sy’n hudo miliynau ar YouTube

Cadi Dafydd

“Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf dw i wedi bod yn ymddangos ar sianel YouTube hela fwyaf Ewrop – Fieldsports Channel TV”

Y chwarelwr sy’n mynydda gyda’i gamera

Cadi Dafydd

Ar ei deithiau mae’r mynyddwr yn tynnu lluniau trawiadol o fachludoedd tlws a chonglau anghysbell

Pryderon am ddiogelwch disgyblion ar fysiau “gorlawn”

Cadi Dafydd

“Mae fy mhlant rŵan yn gorfod dal bws 7:50 yn y bore, sy’n meddwl eu bod nhw’n hongian rownd Bangor jyst er mwyn iddyn nhw gael sêt”

Dathlu mam y Mab Darogan 

Cadi Dafydd

Mam y Mab Darogan fydd yn cael ei dathlu ar Ddiwrnod Owain Glyndŵr yn un o drefi Ceredigion

Y bardd sy’n dawnsio bale 

Cadi Dafydd

“Dw i’n hoffi sut mae dawnsio wastad yn ymlacio fi. Mae o’n gwneud fi’n hapus, fyswn i’n dweud ei fod o’n well na myfyrio”

Y gitarydd sy’n arbenigwr ar achau’r Cymry

Cadi Dafydd

“Yng ngogledd Cymru mae yna lot o gestyll ac arwyddion y tywysogion, ac o hynny ddaeth fy niddordeb gwreiddiol”

Chwareli a charthenni Cymru’n ysbrydoli crochenydd

Cadi Dafydd

“Mae’n braf cael adborth positif a fy mod i’n creu rhywbeth mae pobol yn barnu sydd ddigon da a’u bod nhw wir eisiau ei brynu fo”

O fynyddoedd Stiniog i fryniau Macedonia

Cadi Dafydd

“Dw i’n gweld darluniau fel ffurf celf eithaf democratig – mae o jyst ar gael, dydych chi ddim yn gorfod mynd i chwilio amdanyn nhw”