Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Chwaraeon

Ben Woodburn ar ei ffordd i Rotterdam?

Fe sgoriodd y Cymro 20 oed yn ei gêm gyntaf i Gymru yn 2017
Arian a Busnes

Pizza Hut Croes Cwrlwys, Caerdydd, yn cau

29 o fwytai yn cau gyda 450 o swyddi yn y fantol
Celfyddydau

Dyfan Lewis yn trafod cyhoeddi ei gyfrol newydd – Amser Mynd

Y penderfyniad i hunangyhoeddi yn un “naturiol” yn ôl Dyfan Lewis.
Celfyddydau

Dathlu’r diwydiant teledu “yn arbennig o bwysig” ar ôl blwyddyn galed

golwg360 yn holi Angharad Mair, Hanna Jarman a Mari Beard
Rhes o dai ar hanner eu hadeiladu
Prydain

40% o gartrefi gafodd ganiatâd cynllunio rhwng 2011 a 2019 heb eu hadeiladu

Elusen Shelter yn galw am ddatrysiad i brinder tai fforddiadwy.
Cymru

Aelod o’r Senedd yn trafod ei anabledd

Galw am roi llais, dewis, rheolaeth ac annibyniaeth i bobl ag anableddau
Cymru

Rhybuddio rhieni i atal plant rhag mynd i chwarel am barti heno

Yr heddlu yn poeni am griw yn yfed dan oed mewn “adfeilion hynod o beryglus” – ac yn ymgynnull yn groes i reolau Covid-19
Arian a Busnes

Gwesteion Travelodge yn codi miliwn o bunnoedd i elusen

Yr arian yn talu am “ymchwil pwysig er mwyn dod a ni yn agosach at ddarganfod triniaeth i glefyd y galon”
Arian a Busnes

Amazon yn creu dros 200 o swyddi newydd yng Nghymru

Cyhoeddi cynlluniau i ychwanegu miloedd o swyddi newydd mewn gwahaol leoliadau ledled gwledydd Prydain.