Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

‘Angen ariannu mudiad y Ffermwyr Ifanc yn well’

Cadi Dafydd

Yn ôl Endaf Griffiths, Aelod Hŷn y Flwyddyn y mudiad, mae’r arian gan Lywodraeth Cymru yn “annigonol” o’i gymharu â chyllid …

Papur bro cyntaf Cymru’n 50 oed

Cadi Dafydd

Mae papurau bro wedi eu disgrifio fel “mudiad grymus yn hanes y Gymraeg”. A’r her at y dyfodol yw denu gwaed ifanc

Iwerddon, Affrica, Cymru a Jamaica

Cadi Dafydd

Mae cyfres newydd yn edrych ar hanes difyr a dwys y mewnfudwyr sydd wedi dod yma

Dysgwr y Flwyddyn yn 40 oed

Cadi Dafydd

Shirley Flower o Glwyd oedd y gyntaf i ddod i’r brig nôl yn 1983

Ugain o feirdd ac artistiaid yn dathlu Llwybr yr Arfordir

Cadi Dafydd

Bydd yr arddangosfa, sy’n agor heddiw (Mawrth 1), yn nodi diwedd dathliadau dengmlwyddiant y llwybr yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd

Newid hinsawdd ac iechyd meddwl ymysg blaenoriaethau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd

Cadi Dafydd

Wrth ddechrau ar y gwaith ar Ddydd Gŵyl Dewi heddiw, mae Derek Walker yn awyddus i adeiladu ar fomentwm ei ragflaenydd, Sophie Howe

‘Angen cael gwared ar rwystrau sy’n atal pobol rhag cael bathodynnau glas i barcio’

Cadi Dafydd

“Mae’n gwneud i chi deimlo’n ddiwerth,” meddai un dyn yn ei 70au sydd “mewn limbo” wrth drio cael gafael ar fathodyn glas

Haven yn pwysleisio’u bod nhw’n “aelod balch o gymuned Pwllheli” wedi dadl dros arwyddion Saesneg

Cadi Dafydd

Mae’r cwmni wedi ymddiheuro ar ôl i aelod o staff gyhuddo cynghorydd o wahaniaethu ar ôl gyrru e-bost dwyieithog yn codi’r mater

Cau ffatri cywion ieir ar Ynys Môn am gael “effaith andwyol” ar yr ardal

Cadi Dafydd

“Rhwng Brexit a’r cynnydd mewn prisiau tanwydd ar y funud, fyswn i’n feddwl bod hynna wedi effeithio’r ffactri yma’n enfawr,” medd y …

“Gwefr gan yr oerfel” – y fam sy’n nofio mewn natur

Cadi Dafydd

“Dw i’n meddwl bod unrhyw un sy’n trio nofio gwyllt yn mynd yn gaeth yn eithaf sydyn”