Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

19% o glybiau gofal plant wedi cau ers dechrau’r pandemig

Mae hynny’n gyfystyr â 169 o leoliadau, ac mae angen gweithredu ar frys i achub clybiau gofal, meddai Clybiau Plant Cymru

Gwaddol Greenham yn amlygu’r angen i “godi llais yn erbyn trais”

Ddeugain mlynedd yn ôl cyrhaeddodd y merched cyntaf Gomin Greenham

Gobaith y bydd gêm fwrdd newydd yn “sbarduno pobol i siarad mwy o Gymraeg gartref”

Bydd y gêm HYDERUS? yn cael ei lansio’r wythnos nesaf, ac yn gyfle i bobol “ddysgu am y Gymraeg a Chymru”

Y “Cymro o ddewis” sy’n dilyn ôl troed ei arwr

Portread o Mike Parker, sydd newydd ennill gwobr Owain Glyndŵr am ei gyfraniad arbennig i’r celfyddydau yng Nghymru

O Gaerdydd i Gomin Greenham – aildroedio’r daith ddeugain mlynedd wedyn

Yn 1981, fe wnaeth grŵp bach o ferched adael eu cartrefi yng Nghymru i ymgyrchu’n erbyn arfau niwclear oedd yn cyrraedd RAF Comin Greenham

Rhoi goleuni ar “genod gwych” Cymru

Ar ôl colli drafft cyntaf ei hail lyfr i blant mewn tân, mae’r awdures Medi Jones-Jackson “mor falch” bod y llyfr wedi’i gyhoeddi

Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn gyfle “i ddod â’r dref yn fyw”

Bydd Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn dychwelyd fis Hydref, ac yn cynnwys mwy o sioeau nag erioed

Yr actor sydd am adrodd straeon

“Mae cael gwneud ffilm arswyd lle mae’r cynnwys mor abnormal just yn lot o hwyl i saethu – lot o waed, lot o bethau rhyfedd”

Dangos y drws i ffermwyr y Rhŵs

Teulu sydd wedi bod yn dentantiaid ar y fferm ers 1935 wedi cael hysbysiad i adael er mwyn adeiladu parc diwydiannol ar y safle ger maes awyr Caerdydd

“Nid jyst problem lan yn y gogledd” yw’r argyfwng tai, medd ymgyrchydd o Gaerdydd

“Anfon neges o’r de i’r gogledd ein bod ni’n sefyll gyda’n gilydd” drwy fynd â baner ‘Nid yw Cymru ar Werth’ i gopa Pen y Fan