Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

Cofio Owen John Thomas a’i “frwdfrydedd heintus”

Cadi Dafydd

“Roedd e’n un o hoelion wyth Plaid Cymru, wedi gwneud gwaith gwych iawn, iawn, ac wedi dal ati ar hyd ei oes”

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Seran Dolma

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Meinir Gwilym yn gwerthfawrogi gwledd flodeuog yn Japan

Cadi Dafydd

“Mae garddio yn Japan yn grefft fel peintio llun – mae yna gymaint o elfennau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw”

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Daf James

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Swyddi dan fygythiad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn “bryder mawr iawn”

Cadi Dafydd

Mae undeb wedi dweud wrth Aelod o’r Senedd y gallai rhwng 150 a 200 o swyddi fod mewn perygl ym Mhrifysgol Aberystwyth

Y lodes fferm sy’n Delynores Frenhinol

Cadi Dafydd

“Yn amlwg roedd y coroni flwyddyn yn ôl yn rhywbeth cofiadwy iawn”

Ffair lyfrau’n gobeithio hybu casglu llyfrau ymysg pobol ifanc

Cadi Dafydd

Bydd Ffair Lyfrau’r Casglwr yn cael ei chynnal yn Aberystwyth ddydd Sadwrn (Mai 11), gyda miloedd o lyfrau ail law ar werth

Colli pwysau, chwarae rygbi a chefnogi pêl-droed

Cadi Dafydd

“Rhan fwyaf o’r pethau dw i wedi licio’u gwneud ers blynyddoedd ydy’r blincin cwrw yma, dyna ydy’r broblem”

Y dyffryn olaf yn y lens

Cadi Dafydd

“Mae e ambyti globaleiddio a chyfalafiaeth, a sut oedd y farchnad dai yn bwysicach na seilwaith y gymuned”

Calan Mai: Croesawu’r haf yn yr ardd

Cadi Dafydd

Mae diwrnod cyntaf Mai yn ddyddiad arwyddocaol yn drafoddiadol, gan ei fod yn nodi gŵyl Calan Mai a dechrau’r haf