Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

Twitter a’r iaith: Ble nesaf ar gyfer trafodaethau Cymraeg?

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu yn y cychwyn bod yna grŵp o bobol yn chwilio am gartref ar ôl i maes-e.com ddechrau dirwyn i ben o ran cymuned Gymraeg …
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Cyflog athrawon llanw “wedi newid yn llwyr” ers gorfod gweithio drwy asiantaethau

Cadi Dafydd

Dywedodd un athrawes yn Wrecsam bod ei chyflog fesul diwrnod wedi gostwng 20% ers i ysgolion yno orfod dod o hyd i athrawon llanw drwy asiantaethau

Huw Ffash yn dathlu 30 mlynedd ar deledu

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu bod e fwy o seren nag yw Huw Ffash. Mae pobol yn dod lan i siarad â Gruff”

O chwarae i hyfforddi i sylwebu a chanu gwlad

Cadi Dafydd

“Es i i weld Luke Combs lan yn yr O2 ambyti dau fis ar ôl i fi golli fy nghoes ac roedd bocs gyda ni, roedd e’n sbesial iawn”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y …

‘Angen pecyn ehangach, gyda’r newid i 20m.y.a., i newid sut mae pobol yn teithio’

Cadi Dafydd

“Mae angen gwneud cerdded a seiclo’n haws ond mae angen hefyd sicrhau bod gwasanaethau bysus a threnau hefyd yn ffit i bwrpas”

Ailagor tafarn sydd wedi bod ar gau ers blwyddyn wedi dadl ynglŷn â’r les

Cadi Dafydd

“Roedden ni wedi bod yn rhoi dipyn o bwysau ar y bragdy i ailagor a phrynu’r les, ond doedd dim o hynna’n mynd i weithio,” medd Emlyn Roberts

Twt Lol – y bragdy sy’n cael hwyl gyda’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Beth rydyn ni’n trio gwneud yw cael ychydig o hwyl gyda’r Gymraeg. Gyda’n cwrw ni mae yna stori tu ôl i’n cwrw, stori ddoniol neu ddiddorol”

Dechrau adeiladu gorsaf pwmpio gwastraff mewn parc yn y brifddinas

Cadi Dafydd

“Mae Cyngor Caerdydd yn datgan bod argyfwng hinsawdd, ond maen nhw’n gweithredu i’r gwrthwyneb yn llwyr. Mae’n warthus”

‘Dylid cosbi perchnogion cŵn yn hytrach na gwahardd brîd cyfan’

Cadi Dafydd

“Mae unrhyw gi’n gallu bod yn ymosodol, brathu, bod yn gi gwael, os ydy’r perchennog yn eu dysgu nhw ffordd yna,” medd perchennog Bwli …