Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

“Argyfwng tai”: “Amhosib” dod o hyd i dŷ rhent

Cadi Dafydd

Bydd rali nesaf Nid yw Cymru ar Werth Cymdeithas yr Iaith yn cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog, ardal lle mae cyfradd uchel o Air BnBs

Rôl Cymru yn rhyfel Israel yn erbyn Gaza yn destun “dychryn”

Cadi Dafydd

Bydd rali yn galw am gadoediad parhaol yn cael ei chynnal yn y Rhyl ddydd Sadwrn (Ebrill 11)

Achub y barcud a’r Gymraeg: “Yr un yw’r frwydr”

Cadi Dafydd

Yr arlunydd Wynne Melville Jones, tad Mistar Urdd, fu’n siarad wrth agor Canolfan Dreftadaeth Tregaron

“Pwysau aruthrol” ar feddygon teulu wrth i feddygfeydd gau

Cadi Dafydd

Dangosa’r ystadegau diweddaraf bod un ymhob pum meddygfa yng Nghymru wedi cau dros y degawd diwethaf

Y cerddor sy’n mwynhau quantum physics

Cadi Dafydd

“Mae bywyd fi’n amrywio eithaf lot rhwng pethau ychydig bach mwy diflas a rhyfedd a phethau cyffrous iawn!”

Kiri, Cymraeg a Seland Newydd

Cadi Dafydd

“Mae gen i enw Māori. Ond pan es i i Seland Newydd fe wnes i sylwi fy mod i’n dweud fy enw yn anghywir”

Ffasiwn, ffwr ffug a Sir y Fflint

Cadi Dafydd

“Rydyn ni eisiau i’n dillad ni fod yn gynhwysol iawn. Rydyn ni’n gallu gwneud darnau i unrhyw siap corff, unrhyw oed”

Croesawu cynnydd o 11% yn nifer y siaradwyr Cymraeg newydd

Cadi Dafydd

Roedd 44% o’r rhai ddechreuodd ddysgu yn 2022-23 yn dysgu ar-lein, a’r gamp ydy trosi hynny i ddefnyddio’r iaith yn y gymuned, …

Lle i fwy o blant yng nghartref newydd meithrinfa Gymraeg Casnewydd

Cadi Dafydd

Fe wnaeth Meithrinfa Wibli Wobli golli eu hadeilad yn sgil tân ar ddechrau’r flwyddyn

Diwrnod “pwysig” i wella dealltwriaeth o awtistiaeth

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n ffodus, ond dw i’n gwybod bod lot o deuluoedd eraill dal yn gorfod brwydro am beth sydd angen i’r plant”