Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

‘Angen mwy o uchelgais wrth feithrin arweinwyr y dyfodol’

Cadi Dafydd

Bydd y sylwebydd gwleidyddol Theo Davies-Lewis yn rhoi araith ar Arweinyddiaeth yn y Gymru Fodern yn y Senedd fory (Mawrth 23)

Cyhoeddi Geiriadur Cymraeg-Rwsieg yn benllanw ugain mlynedd o waith i ŵr o Fosgo

Cadi Dafydd

“Doedd dim geiriadur Cymraeg-Rwsieg ar y pryd, felly roedd rhaid i fi greu un,” meddai Dmitri Hrapof

Clodfori Pen Llŷn mewn print

Cadi Dafydd

Mae dynes o Fanceinion wedi sgrifennu llyfr am ddysgu siarad Cymraeg, darganfod cerddoriaeth werin a busnesau lleol cynhenid

Canrif o raglenni radio a theledu dan yr un to

Cadi Dafydd

“Mae’r archif yn gasgliad mor gyfoethog o gynnwys, boed yn rhaglenni dogfen neu’n newyddion neu’n ddramâu neu’n chwaraeon neu beth bynnag”

Awdures sy’n gwirioni ar gerddoriaeth

Cadi Dafydd

“Mae hyn yn swnio mor pretentious dw i’n siŵr, ond mae sgrifennu’n teimlo fel rhan mor fawr o bwy ydw i fel person”

Dathlu Llwybr yr Arfordir gyda cherddi a chelf

Cadi Dafydd

Mae gwaith ugain o artistiaid a beirdd blaenllaw wedi dod ynghyd dan un to mewn arddangosfa newydd i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Y gantores opera sy’n dychwelyd at ei gwreiddia

Cadi Dafydd

Elin Pritchard sy’n chwarae rhan ‘y Fam’ mewn addasiad teledu Opra Cymru o Un Nos Ola Leuad a fydd i’w weld ar S4C a Channel 4

Hanesion y rhai wnaeth ffoi rhag Hitler i Gymru

Cadi Dafydd

Mae yna straeon i gynhesu’r galon a rhai sy’n oeri’r gwaed yn rhan o arddangosfa go arbennig lawr ym Mae Caerdydd

Cynnal gwobrau i ddathlu merched mewn busnes am y trydydd tro

Cadi Dafydd

Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru, sy’n trafod rhai o’r heriau sy’n wynebu menywod ym myd busnes a’r rhesymau dros eu …

Cynnal protest Adennill y Nos ym Mangor yn erbyn trais ar sail rhywedd a hunaniaeth

Cadi Dafydd

“Mae’n rhaid i ni gymryd safiad yn ei erbyn o sy’n golygu bod rhaid i ni ddod at ein gilydd a herio sefyllfaoedd sy’n annog casineb”