Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Cymru

Dosbarthu 660 o feiciau i ysgolion Caerdydd

Bwriad cynllun Fflyd Beiciau’r Ysgol yw cynyddu’r nifer o blant sy’n beicio
Stryd Fawr
Cymru

Byddai diswyddo 100 o weithwyr canolfannau hamdden yn niweidio iechyd corfforol a meddyliol

“Bydd colli swyddi yn ystod y Nadolig yn boenus i nifer o deuluoedd yng Nghasnewydd”
Cymru

Charlotte Church yw gwestai arbennig cynhadledd flynyddol Plaid Cymru

Angen pwysleisio’r neges y byddai “neb yn cael ei anghofio” mewn Cymru annibynnol, meddai’r gantores
Llun pen ac ysgwydd
Celfyddydau

Dafydd Êl yn falch bod Great Point yn dod i redeg stiwdio anferth lle ffilmiwyd The Crown a Sherlock

“Mae gan ganolfan Seren Stiwdios hanes cyfoethog ac mae’n cynnig y cyfleusterau cynhyrchu gorau yn y rhanbarth.”
Celfyddydau

Gŵyl Newydd 2020 yn denu 2,000 o wylwyr

Symudodd yr ŵyl gelfyddydol i blatfform digidiol am y tro cyntaf dros y penwythnos
Arian a Busnes

Cau lleoliadau yn Abertawe am dorri rheolau Covid-19

Nifer o fwytai a thafarndai wedi eu heffeithio gan reolau ac achosion o’r coronafeirws yn Abertawe
Pobol yn protestio yn erbyn Wylfa Newydd
Cymru

Wylfa Newydd: PAWB yn croesawu’r penderfyniad

Teimlad fod pobol yr ardal “wedi’u bradychu yn llwyr”
Arian a Busnes

Bwyty ym Mlaenau Ffestiniog yn ffynnu yn sgil cefnogaeth leol

Perchennog Caffi Kiki yn “obeithiol” er gwaethaf yr ansicrwydd.
Cymru

Pryderon am fysus ysgol “gorlawn” ym Merthyr o hyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn mynnu bod y broblem wedi ei datrys
Annibyniaeth
Cymru

Bil y Farchnad Fewnol: “Annibyniaeth yw’r unig ffordd i achub datganoli,” medd Siôn Jobbins

Cadeirydd Yes Cymru yn disgwyl i nifer aelodau’r mudiad gynyddu ymhellach yn sgil y ddeddfwriaeth ddadleuol