Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Pobol yn protestio yn erbyn Wylfa Newydd
Cymru

Wylfa Newydd: PAWB yn croesawu’r penderfyniad

Teimlad fod pobol yr ardal “wedi’u bradychu yn llwyr”
Arian a Busnes

Bwyty ym Mlaenau Ffestiniog yn ffynnu yn sgil cefnogaeth leol

Perchennog Caffi Kiki yn “obeithiol” er gwaethaf yr ansicrwydd.
Cymru

Pryderon am fysus ysgol “gorlawn” ym Merthyr o hyd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn mynnu bod y broblem wedi ei datrys
Annibyniaeth
Cymru

Bil y Farchnad Fewnol: “Annibyniaeth yw’r unig ffordd i achub datganoli,” medd Siôn Jobbins

Cadeirydd Yes Cymru yn disgwyl i nifer aelodau’r mudiad gynyddu ymhellach yn sgil y ddeddfwriaeth ddadleuol
Gwleidyddiaeth

Gwelliannau i Fil y Farchnad Fewnol: Dafydd Wigley yn disgwyl i ASau “ddangos eu dannedd”

Cafodd cam cyntaf Bil y Farchnad Fewnol ei gymeradwyo yn San Steffan neithiwr
Prydain

Disgwyl i’r cytundeb ôl-Brexit cyntaf greu £15 biliwn o fasnach newydd gyda Japan

Y galw am gytundeb â’r Undeb Ewropeaidd yn parhau
Cymru

Teyrnged i “arwr” 49 oed fu farw mewn damwain draffig

Heddlu De Cymru yn parhau i archwilio achos y gwrthdrawiad
Criced

Beirniadu tîm criced Lloegr am roi’r gorau i blygu glin er mwyn cefnogi BLM

Bwrdd Criced Lloegr yn mynnu eu bod yn “deall pwysigrwydd” plygu glin
Chwaraeon

Ben Woodburn ar ei ffordd i Rotterdam?

Fe sgoriodd y Cymro 20 oed yn ei gêm gyntaf i Gymru yn 2017