Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Cyfres gomedi yn gyfle i “drio rhywbeth ychydig yn wahanol”

Aeron Pughe, un o griw Hyd y Pwrs, yn cymharu’r rhaglen i “farmite Cymraeg”, ac yn dweud ei bod hi’n amhosib i gomedi …

Prosiect #FelMerch yr Urdd yn gyfle i “chwalu’r rhwystrau sy’n atal merched rhag cymryd rhan mewn chwaraeon”

Elinor Snowsill, maswr Cymru a Bryste, yn trafod pwysigrwydd prosiect #FelMerch a rhai o’r heriau oedd yn ei hwynebu fel merch ifanc ym myd …

“I don’t do Welsh”: beirniadu ymateb gweithiwr yng nghanolfan ailgylchu Llanrwst

Ken Jones o Benmachno yn amau iddo gael ei wrthod rhag gadael sbwriel gan fod ei ffurflen bwcio wedi’i llenwi yn Gymraeg

Cylchgrawn LHDTC+ cyntaf Cymru’n llenwi bwlch yn y ddarpariaeth

Cafodd LGBTQYMRU ei sefydlu gan griw o wirfoddolwyr, ac mae’n gylchgrawn dwyieithog “i’r gymuned, gan y gymuned”

“Pwysig fod pobol yn cydnabod, ac yn cofio, gwir bwrpas Pride,” meddai un o weithwyr Stonewall Cymru

“Allith o ddim bod yn rhywbeth ‘Mae’n fis Mehefin – dyna ni”

Rhai siopau ym Mhorthmadog yn cael trafferth gyda phobol yn gwrthod dilyn cyfyngiadau Covid-19

“Rydyn ni wedi cael lot o bobol yn dweud ‘Mae’r peth Covid yma’n hollol wirion, mae o wedi gorffen erbyn rŵan, pobol wedi cael eu …

Cerdded dros 30 milltir a dilyn llwybr Mari Jones i gyrraedd rali ‘Nid yw Cymru ar Werth’

Cafodd y daith ei dewis “oherwydd ei bod hi’n daith eithaf nodweddiadol, yn daith enwog o ran dyfalbarhad”

Pryder na fydd theatrau mor hygyrch i bobol ag anableddau pan ddaw’r clo i ben

“Hyd yn oed rŵan bod pethau’n dechrau llacio byswn i’n sicr wrth fy modd yn gweld pethau’n parhau efo llwyfan digidol,” meddai Ant Evans …

Dim bwriad gan griw Porthi Pawb yng Nghaernarfon i roi’r gorau i’r cynllun yn gyfangwbl

Ar ôl seibiant, bydd y cynllun cymunedol yn dod yn rhan o gynllun O Law i Law yn y dref, ac yn sefydlu cegin gymunedol

Degau o gynghorwyr yn pwyso ar y Prif Weinidog i ddatrys “argyfwng yr ail gartrefi”

“Yn y bôn, beth mae’n dod lawr iddo yw y cyfoethog yn manteisio ar y tlawd, neu’r cymharol dlawd,” meddai Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio Cyngor …