Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Dolly Parton, drymio a darogan y tywydd

“Un o’r pethau roeddwn i wir moyn gwneud o’r drymathon oedd newid yr agwedd ynglŷn â phwy sy’n gallu chwarae’r dryms”

“Ti byth yn gwybod pa blentyn fydd d’angen di, ond y syniad ydi ein bod ni yna ar gyfer pawb”

Mae Ysgol y Moelwyn yn dilyn rhaglen Ysgolion Sy’n Annog, a bydd cyfres newydd ar S4C yn fewnwelediad i’w ffordd unigryw o annog a …

Nawr yn “adeg ryfedd iawn” i awgrymu cael gwared ar brofion llif unffordd am ddim

Ysgrifennydd Iechyd Cymru’n beirniadu awgrymiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig wrth roi diweddariad ar sefyllfa Covid Cymru

Teyrngedau i Mike Jones, un o “ddoniau celfyddydol mawr Cwm Tawe a Chymru”

“Mae Cwm Tawe a Chymru gyfan yn dlotach o golli artist dawnus a Chymro angerddol”

“Dw i wastad wedi bod â diddordeb mawr mewn straeon…”

Mae ffilm ddogfen gan y Gymraes, Chloë Fairweather, am drais domestig a lladd menywod yn Nhwrci, wedi’i henwebu ar gyfer dwy Oscar eleni

Byw ar blanhigion a bragu cwrw di-alcohol

Mewn fflat yn y Mwmbwls, a hynny gyda chymorth llyfrau llyfrgell a’r We, y dechreuodd Joelle Drummond fragu cwrw di-alcohol
Cynnal profion Covid-19

Stopio cynghori pobol sydd heb symptomau Covid i fynd am brofion PCR

Bydd gofyn i unrhyw un heb symptomau sy’n cael prawf llif unffordd positif hunanynysu ar unwaith yn hytrach na chael PCR i gadarnhau’r …

Keir Starmer ddim fel pe bai’n “deall” awgrym Maer Llundain y dylid dadgriminaleiddio cyffuriau

“Yr unig beth ydi dadgriminaleiddio ydi’r ffordd rydyn ni’n delio efo pobol sydd efo cyffuriau,” meddai Arfon Jones, cyn-Gomisiynydd …

Yr artist sy’n annog eraill i ddathlu eu cyrff

“Fi’n cael negeseuon bob hyn a hyn yn dweud sut mae rhywbeth dw i wedi bostio wedi gwneud gwahaniaeth.”

Y Gymraes ym Mharis sy’n medru chwe iaith… ac eisiau dysgu mwy!

“Wrth ddysgu iaith ti’n dysgu lot mwy na jyst yr iaith, ti’n dysgu mwy am ddiwylliant y wlad”