Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

Sefyllfa “bryderus” i deulu babi sydd wedi bod yn cael trafferth cael gafael ar foddion

Cadi Dafydd

Doedd dau o’r moddion gafodd eu rhoi ar bresgripsiwn i helpu adlif gwael merch Catrin Davis ddim ar gael – Brexit sydd ar fai, medd Cwm …

‘Angen ymateb yr un mor chwyldroadol â’r system ffyrlo i’r argyfwng costau byw’

Cadi Dafydd

“O ran yr effaith mae e’n sicr fel Covid, ond dydy’r llywodraeth yn San Steffan ddim yn fodlon cydnabod bod problem,” medd Delyth Jewell

Perchennog caeau Eisteddfod Tregaron yn “fwy na blin” gyda’r Brifwyl

Cadi Dafydd

Aled Lewis, Fferm Penybont, yn anhapus bod yr Eisteddfod wedi gwrthod ei gais am docynnau am ddim i’r Maes i’w ddau fab

Geraint Lloyd yn “siomedig” gyda phenderfyniad Radio Cymru i ddod â’i raglen i ben

Cadi Dafydd

“Mae’n anodd credu ar ôl yr holl flynydde,” meddai’r cyflwynydd sydd wedi bod ar Radio Cymru ers 25 mlynedd

“Rhaid i’r diwydiant twristiaeth weithredu’n gyflymach i leihau ei allyriadau carbon”

Cadi Dafydd

“Dydyn ni ddim yn gweld bod y ras at sero-net o fewn twristiaeth yn cael ei harwain yn ddigon cryf,” meddai arweinydd yn y maes o Benarth

Y Blaidd di-flewyn-ar-dafod

Cadi Dafydd

“Roedd yna lot o bobol ofn ni am fod yna olwg y diawl arnom ni”

Mopio ar y mynyddoedd… ac ennill gwobr ryngwladol

Cadi Dafydd

“Pan wnes i adael y brifysgol yn 2014, doeddwn i erioed wedi bod fyny mynydd… erioed wedi bod fyny’r Wyddfa na dim byd”

‘Hunaniaeth Gymreig y Blaid Lafur yng Nghymru yn un rheswm dros ei llwyddiant’

Cadi Dafydd

Mae’r Blaid Lafur wedi ennill pob etholiad cyffredinol yng Nghymru ers 1922, ac yn ôl Mark Drakeford mae ei hunaniaeth yn rhannol gyfrifol am …

‘Angen cydweithio rhwng mudiadau ymgyrchu fel Gwrthryfel Difodiant a Chymdeithas yr Iaith’

Cadi Dafydd

“Fedrith y Gymraeg ddim bodoli mewn vacuum, ac ymladd dros drefn decach ydych chi, dros drefn gyfiawn,” meddai Angharad Tomos