Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

“Cael llais am y tro cyntaf”

Wythnos nesaf, bydd pobol ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau Senedd Cymru

“Roeddwn i wirioneddol yn teimlo’r dryswch,” meddai Geraint Lovgreen

Mae Anthony Hopkins wedi ennill Oscar am ei ran yn y ffilm ‘The Father’, sy’n seiliedig ar ddrama Ffrangeg sydd hefyd wedi’i …

Gwilym Bowen Rhys, Osian Candelas a chantorion eraill yn creu cân sy’n “cefnogi annibyniaeth”

Dau gerddor amlwg wrth eu boddau bod pobol ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf

George Floyd: “Mae’r pethau yma wedi digwydd yng Nghymru hefyd”

Natalie Jones yn dweud bod Cyngor Hil Cymru’n croesawu’r euogfarn yn erbyn Derek Chauvin, sydd wedi’i gael yn euog o lofruddio …

Cwmnïau lletygarwch yn edrych ymlaen at gael dychwelyd “at ychydig bach o normalrwydd”

“Dw i’n falch ein bod ni’n agor tu fa’s yn gyntaf i gael hyder pawb yn ôl,” meddai rheolwraig Cletwr

Nifer o gwmnïau bysus ddim am fynd â theithiau dramor eleni

‘O ran diogelwch ein cwsmeriaid fe wnaethom ni’r penderfyniad bod hi ddim yn flwyddyn i ni fynd dramor’

‘Bygythiad’: Darlun newydd yn dangos Jac yr Undeb “yn cymryd drosodd yng Nghymru”

“Y pryder mawr yw bod llywodraeth San Steffan yn ceisio datgymalu Datganoli” medd yr artist Iwan Bala

Meddyg wedi “dychryn” fod “nifer sylweddol” o weithwyr Tesco Caergybi yn gwisgo fisyrnau yn hytrach na masgiau

“Ac nid dim ond y fisyrnau, nid oedd masgiau llawer o’r gweithwyr yn gorchuddio eu trwynau.”

Rheolwr siop Asda yn cydnabod fod sylwadau gweithiwr am y Gymraeg yn “annerbyniol”

Er i’r cwsmeriaid esbonio eu bod nhw wedi dewis y Gymraeg, atebodd y gweithiwr gan ddweud “nad oes neb yn ei ddeall”

Plaid Diddymu’n cydnabod fod llun yn neges Lee Canning yn “amhriodol”

“Gallai fod wedi cael ei ddehongli’n wahanol,” meddai llefarydd