Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

Ceisio datrys dirgelwch y bryngaerau

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau rydyn ni eisiau ei wneud yw annog mwy o bobol i ymweld â’r fryngaer drwy glirio’r rhedyn a chodi byrddau gwybodaeth yn esbonio’r …

Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd compost mawn

Cadi Dafydd

“Dylid bod wedi gwneud hyn ddegawdau yn ôl, mae’n esiampl arall o ddiwydiant yn llusgo’u traed,” medd Cyfeillion y Ddaear Cymru

Y boi sy’n beicio, coginio a garddio

Cadi Dafydd

“Dw i wedi bod yn yr Alpau yn Ffrainc, yn Bourg d’Oisans ar waelod Alpe d’Huez, mae o’n gleim eiconig yn y Tour de France”

Dod â hanes Cymru yn fyw yn y cestyll

Cadi Dafydd

Bydd gŵyl arbennig yn cychwyn ddydd Llun nesaf, sy’n para mis a mwy ac yn cynnwys perfformiadau dramatig o’r Mabinogi

‘Angen gwneud mwy i ehangu apêl a chynulleidfa’r opera’

Cadi Dafydd

Bydd cynhyrchiad newydd Opra Cymru, yr opera Gymraeg gyntaf i blant cynradd, yn ceisio unioni’r cam hwnnw

‘Fel poni’ a ‘Synnen i fochyn’ – golwg ar gyfoeth tafodieithol Ceredigion

Cadi Dafydd

“Roedd yn bleser clywed pobl o bob cwr o Gymru yn eu trafod ac yn cymharu’r gair cyfystyr o’u hardal nhw”

Beirniadu penderfyniad “gwarthus” Radio Cymru i ddod â rhaglen Stiwdio i ben

Cadi Dafydd

“Siom o’r mwyaf ydi cael ar ddeall fod Radio Cymru am ddileu’r unig raglen sydd wedi’i neilltuo ar gyfer trafod y celfyddydau yng Nghymru”

‘Sôn am dreth dwristiaeth yn ffordd o dynnu sylw oddi wrth fethiannau’r Ceidwadwyr yn San Steffan’

Cadi Dafydd

“Mae’r Ceidwadwyr yn sôn flat out am dreth dwristiaeth tra’n methu â chyfeirio at y cynnydd sydd wedi bod mewn pris ynni dan eu rheolaeth”
Twr o ddarnau arian, a chloc yn y cefndir

‘Angen newid economaidd hirdymor fel bod cwmnïau’n gallu fforddio talu gweithwyr yn gywir’

Cadi Dafydd

Dydy’r isafswm cyflog ddim yn ddigon i fyw arno ar hyn o bryd, medd swyddog polisi TUC Cymru wrth ddadlau dros gynyddu’r isafswm cyflog …

Pawb a’i fam eisiau camperfan

Cadi Dafydd

Mae’r cyn-asgellwr Shane Williams yn un o gwsmeriaid busnes newydd sy’n addasu’r fan gyffredin yn westy ar bedair olwyn