Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Cymru

Arestio lleidr o fewn saith munud iddo gael ei riportio i’r heddlu

Dedfrydu’r dihiryn i bum mlynedd dan glo
Pabell Roc

Ci Gofod yn canu yn Iaith y Nefoedd

Er ei fod yn enw newydd ar y Sîn Roc Gymraeg, mae yna sglein ar ganeuon y canwr-gyfansoddwr Jack Davies
Cyfoes

Cadeirydd S4C: Gor-gywirdeb iaith wedi gwneud “niwed aruthrol”

“Yng nghyd-destun y pethau sy’n ymwneud â’r Gymraeg, beth sy’n fy ngwylltio i yw pobol yn siarad ar eu cyfer”
20:1

Rhodri Williams

Fe astudiodd Cadeirydd S4C Athroniaeth yn y coleg yn Aberystwyth, cyn treulio cyfnod dan glo wrth ymgyrchu tros sefydlu’r Sianel Gymraeg
Llun yr Wythnos

Yr hen blantos wrth eu boddau!

Fe gafodd Ysgol Ni: Maesincla BAFTA am fod y gyfres ffeithiol orau eleni
20:1

Janette Ratcliffe

“Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad …
20:1

Natalie Jones

Mae’r fam 44 oed yn byw yn Sanclêr, Sir Gâr, ac i’w gweld yn cyflwyno eitemau ar ‘Heno’
Llun yr Wythnos

Cadw’r ceffylau ar y Carneddau

Cynllun gwerth £4 miliwn wedi ei lansio i warchod anifeiliaid a thirlun hynod yn Eryri
Cerddoriaeth

Betsan brysur yn barod am barti!

Mae gan y canwr sy’n drymio dair sengl newydd allan
Myrddin ap Dafydd
Cyfoes

 ‘Peidiwch â chwalu pwerdy iaith arloesol’ – Archdderwydd Cymru

“Mae Canolfan Bedwyr yn bwerdy mewnol cwbl arloesol ar gyfer y dasg o Gymreigio’r Brifysgol a hyrwyddo’r syniad o weithle Cymraeg …