Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

The Mighty Observer yn mynd amdani

“Mae o i fyny i fi wneud be’ dw i’n licio.

Y ddadl fwya’ tros ddatganoli darlledu

“Daeth yr amser i’r gwleidyddion yng Nghymru bwyso o ddifrif am y grym tros ddarlledu yn ein gwlad”

“Rwy wedi byw mewn sawl gwlad, a phob tro wedi ymdrechu i ddysgu o leiaf un o’r ieithoedd lleol”

Mae Pennaeth 47 oed Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Bangor yn byw yn y Felinheli

“Mae gen i thing am Icelandic Rap – tydw i ddim yn deall gair, ond mae o’n dda!”

Y fam 32 oed, Celyn Edwards, yw Prif Weithredwr newydd Y Gymdeithas ym Môn

Canu am fanciau bwyd a Chymru Rydd

Mae yna straeon difyr – a dwys – y tu ôl i’r caneuon ar albwm newydd Tecwyn Ifan

“Petawn i’n gallu agor llygaid pobl ifainc Ceredigion i bosibiliadau cerddorol, byddwn i’n falch iawn”

Y pianydd, canwr ac arweinydd 30 oed, Iwan Teifion Davies, yw Cyfarwyddwr Cerddoriaeth newydd Prifysgol Aberystwyth

Cwmnïau o America “yn awyddus iawn” i fuddsoddi yn Wylfa Newydd

“Rydan ni yn edrych ar Wylfa yn ogystal â nifer o brosiectau eraill,” meddai Boris Johnson

Ton ar ôl ton o ganeuon o’r galon

“Dw i wrth fy modd gyda nofio a syrffio yn y môr, wir yn gwerthfawrogi’r môr a’r straeon, yr hen chwedlau am y môr”

Gorymdeithio unwaith eto

“Ym Morfa Nefyn, lle ces i fy magu, does gen i ddim gobaith o fyw yno gan fod y prisiau’n warthus”

Bwrlwm y Bae

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae